İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2011

TELEKOM ALANINDA AVRUPA VATANDAŞLARI YENİ HAKLAR ELDE EDECEK

Telekomünikasyon ağlarına ve hizmetlerine ilişkin 2009 yılında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen yeni AB Telekom kuralları 25 Mayıs 2011 tarihinden itibariyle yürürlüğe girdi.

Bu yeni kurallar ile hem vatandaşların hem de işletmelerin daha kapsamlı haklardan ve hizmetlerden faydalanmaları bekleniyor. Bu çerçevede, örneğin Avrupalı tüketicinin bir iş günü içerisinde numara değiştirmeden başka bir sabit ya da cep telefonu operatörüne geçme hakkı verilmesinin yanı sıra, herhangi bir operatörle imzalanan sözleşmenin 24 aydan uzun olamayacağı şartı da getirildi. Bunlara ek olarak, müşterilerin faydalandığı telekomünikasyon hizmetleri hakkında daha iyi bilgilendirilmeleri de büyük önem teşkil ediyor. Yeni telekomünikasyon kuralları kapsamında kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve tüketicilerin istekleri dışında gelen elektronik postalarına (spam veya cookies) karşı korunmasına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Bu yeni çerçeve ile Avrupa Komisyonu, Birlik çapında daha tutarlı düzenlemelerin uygulanmasını teşvik ediyor. Bu kapsamda, ulusal düzenleyicilerin bağımsız olmaları ve daha fazla yetki elde etmeleri öngörülüyor. Avrupa Birliği’nin belirlediği yeni telekomünikasyon kuralları ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Elektronik Haberleşme Kurulu (BEREC) arasındaki işbirliğinin artırılması da isteniyor. Ayrıca yeni nesil erişim ağlarında (NGA) rekabetin ve yatırımların teşvik edilmesi ve Avrupa’nın tek acil servis numarası 112’ye daha iyi erişimin sağlanması yeni düzenlemeler arasında bulunuyor.