İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2011

AVRUPA KOMİSYONU, FİKRİ MÜLKİYET TEK PAZARINA İLİŞKİN BİR TEBLİĞ YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu 24 Mayıs 2011 tarihinde, fikri mülkiyet hakları (FMH) için entegre bir tek pazar yaratılmasına yönelik Tebliğ yayımladı. Söz konusu tebliğ, bu alanda 19 girişimi içeriyor. AB’de FMH patentleri, markaları, coğrafi işaretleri, telif haklarını ve bunlarla bağlantılı (icracı, yapımcı ve yayıncıların) haklarını kapsıyor. Tebliğ, yazarların, eser yaratıcılarının, kullanıcıların ve tüketicilerin değişen yeni şartlara daha kolay uyum sağlamaları ve yeni iş olanaklarının artırılması amacını taşıyor.

Avrupa Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Michel Barnier, konu ile ilgili açıklamasında, AB’de FMH temelli yaratıcı sanayilerde 1.4 Milyon KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini ve istihdamın %3’ünü (7 Milyon kişi) sağladığını belirterek, her bir AB üyesi ülkede kişi başı GSYİH’nin %9’unun 10 ana marka tarafından üretildiğini ifade etti.

Patentlerle ilgili olarak Barnier, kendi görev süresi içinde ilk Tek Avrupa Patentinin verilebileceğini ümit ettiğini belirterek, 2011 yılı yaz sonunda telif haklarının kolektif yönetiminde (meslek kuruluşları gibi) tek yasal çerçeve oluşturulmasına ilişkin önerilerini sunacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, kolektif yönetim kuruluşlarının genellikle ulusal firmalar olduklarını ve çok parçalı bir görünüm sergilediklerini söyleyen Barnier, yapılacak yeni düzenlemelerle bu kuruluşların birden çok ülkede geçerli olacak lisansları daha kolay bir şekilde verebileceklerini ve daha fazla sayıda tüketicinin yararlanabileceği patent havuzları oluşturabileceklerini belirtti.

Tebliğ’de yer alan bir diğer düzenleme markalar, ticari sırlar ve menşe işaretlerini ilgilendiriyor. AB’de 1 Milyon’dan fazla tescilli marka olduğunu ifade eden Barnier, bu sebeple ticari sırlar ve gıda dışı ürünlerin menşelerini gösteren coğrafi işaretlerle (Bohemya camı, Bruge danteli, Carrara mermeri gibi) ilgili olarak da çalışma yapılması ve AB çapında ortak bir çerçeve hazırlanması gereğine işaret etti. 

Tebliğ’de yer verilen FMH ile ilgili diğer bir alan da, korsan ve taklit mallarla mücadele konusu. Bu alanda yapılan araştırmalara göre, yayın korsancılığının 2008 yılında Avrupa’da kayıt, film, televizyon ve yazılım sanayiine maliyetinin 10 Milyar Avro olduğu ve 180.000 iş kaybına yol açtığı tahmin ediliyor. Komisyon’un bu alanda farkındalık kampanyaları yürüteceğini ve korsan ürünlerin en çok geldiği ülkelerle (Çin, Afrika) işbirliğini artıracağını belirten Barnier,  lisanssız yayın yapan sitelerin “bedavacılığına” (free-ride) karşı önlem alınmazsa internet gibi yeni ticaret mecralarının gelişmesinin çok zor olacağını ifade etti.