İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2011

ROMAN KÖKENLİ VATANDAŞLARIN AB ÜYE DEVLETLERİ’NDE ENTEGRASYON SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

AB İstidam ve Sosyal İşler Bakanları, 19 Mayıs 2011 tarihinde ulusal düzeyde Roman kökenli vatandaşların entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir strateji benimsediler. Bilindiği üzere, Roman kökenli nüfus üye ülkelerde fakirlik, sosyal dışlanma ve ayrımcılık gibi sorunlarla karşı karşıya kalarak temel haklardan faydalanamıyor. Konuya ilişkin açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Viviane Reding, Roman kökenli vatandaşların entegrasyonunu sağlamak için getirilen yeni düzenlemelerin tüm ülkelerin çıkarına olacağına dikkat çekti.

İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici ilişkileri Konseyi aldıkları kararlarla AB Üye Devletlerinin:

-Ulusal eylem planlarında Roman kökenli vatandaşların ve toplumun diğer hassas gruplarının topluma entegrasyonunu sağlamaları ve bu sürece ilişkin gelişmeleri denetlemeleri;Roman kökenli nüfusun sosyal hayata dâhil edilmesi kapsamında strateji hazırlama, güncelleme veya geliştirme çalışmalarını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamaları;Mevcut AB fonlarının ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde Roman kökenli nüfusun topluma entegrasyonunu sağlayacak şekilde kullanımını sağlamaları;AB fonlarının Roman kökenli nüfusun sosyal ve ekonomik olarak topluma kazandırılması için kullanımını sağlamaları;

-Söz konusu stratejilerin denetlenmesi için ulusal düzeyde irtibat noktaları belirlemeleri;

-Başta sivil toplum olmak üzere, Roman kökenli nüfusun bu politikaların belirlenmesi sürecine aktif olarak katılmalarını teşvik etmeleri bekleniyor.

Söz konusu önerilere, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122100.pdf  adresinden ulaşılabilir.