İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2011

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Bu haftanın gündeminde, Birlik ve dünyada cereyan eden krizlere çözüm aramak vardı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Dışişleri Bakanları 23 Mayıs 2011 tarihinde, başta Arap ülkelerindeki gelişmelerin değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.

Devamını Oku

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI BRÜKSEL’DE TOPLANDI

Avrupa Birliği üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları 23 Mayıs 2011 tarihinde, başta Arap devletlerindeki gelişmeler olmak üzere dış gelişmelerin değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. Toplantıda özellikle Suriye, Libya ve Hırvatistan’a ilişkin alınan kararlar yankı uyandırdı.

Devamını Oku

G8 ZİRVESİ YAPILDI

G8 ülkeleri liderleri 26-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Fransa`nın Deauville kentinde toplandı. Görüşmelerin ana gündem maddeleri olarak Kuzey Afrika ve Orta Doğu`daki gelişmeler ile küresel ekonomi yer aldı.

Devamını Oku

İSPANYA, SEÇİMLER VE İSPANYOL BAHARI’NIN ETKİSİ İLE TARİHİ GÜNLER YAŞIYOR

İspanya’da 22 Mayıs 2011 tarihinde yapılan seçimler beklendiği gibi Partido Popular’ın (Halk Partisi) zaferi ile sonuçlandı.

Devamını Oku

YUNANİSTAN KRİZDEN ÇIKMANIN YOLLARINI ARIYOR

23 Mayıs 2011 tarihinde, Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn yaptığı açıklamada Yunan Hükümeti’nin önümüzdeki günlerde özelleştirme programına başlaması ve 2011 bütçe planlamalarını yapması gerektiğini belirtti.

Devamını Oku

AB, İRLANDA VE PORTEKİZ’E MALİ DESTEK KAPSAMINDA TAHVİL İHRAÇLARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Avrupa Birliği 25 Mayıs 2011 tarihinde, Avrupa Mali İstikrar Mekanizması (EFSM) kapsamında İrlanda ve Portekiz’in desteklenmesi amacıyla 10 yıl vadeli tahvil ihraç etti.

Devamını Oku

SREBRENİTSA KATLİAMININ BAŞ SORUMLUSU RATKO MLADİÇ YAKALANDI

Eski Yugoslavya`daki savaş sırasında, Bosna`da 1992-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenitsa`da 8 bin Müslüman`ı katletmek gibi 15 ayrı savaş suçundan ötürü Lahey`deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi`nce 16 yıldır aranan eski General Ratko Mladiç, Sırbistan`ın kuzeyindeki Voyvodina özerk bölgesine bağlı Zrenyanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde 25 Mayıs 2011 tarihinde yakalandı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU, GÖÇ ALANINDA BİR DİZİ ÖNERİ SUNDU

24 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu, “Göç, Hareketlilik ve Güvenlik için Diyalog” başlıklı bir Tebliğ yayımladı. Başta Tunus, Mısır ve Fas olmak üzere bölgedeki ülkelerle imzalanacak geri kabul anlaşmaları karşılığında, vize kolaylığı mekanizması aracılığıyla yasal göçün yönetimi hedefleniyor.

Devamını Oku

AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI YENİLENİYOR

Arap Baharı’na yanıt olarak, 25 Mayıs 2011 tarihinde, Avrupa Birliği’nin Dışişleri’nden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Avrupa Komşuluk Politikası’nın reformuna ilişkin Komisyon önerilerini sundu.

Devamını Oku

“HERKES İÇİN GIDA – KÜRESEL BİR ANLAŞMAYA DOĞRU” BAŞLIKLI KONFERANSTA GIDA GÜVENLİĞİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI TALEP EDİLDİ

23 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) tarafından düzenlenen “Herkes için Gıda – Küresel bir anlaşmaya doğru” (Food for everyone – Towards a global deal) başlıklı uluslararası konferans, G20 Zirvesi’ndeki karar alıcıların, tarım sektöründe uzun vadeli ve akılcı yatırımlara duyulan ihtiyaç ve dünya nüfusunun sürekli artmasından dolayı yaşanan gıda kıtlığı konularına dikkatini çekti.

Devamını Oku

NÜKLEER SANTRALLERE UYGULANACAK STRES TESTLERİ ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARILDI

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleme Grubu (ENSREG) Avrupa Birliği sınırları içerisindeki nükleer santrallere uygulanacak stres testlerinin içeriği konusunda uzlaşmaya vardı.

Devamını Oku

YEŞİL HAFTA 2011 BRÜKSEL’DE BAŞLADI

Yeşil Hafta 2011 24 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potoènik tarafından Brüksel’de başlatıldı. Bu yıl doğal kaynakların verimli kullanılması temasını temel alan Yeşil Hafta, tüketicilere gezegenin kaynaklarını daha verimli kullanmaları ve Avrupa Birliği’nin 2020 hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaları için çağrıda bulunuyor.

Devamını Oku

TELEKOM ALANINDA AVRUPA VATANDAŞLARI YENİ HAKLAR ELDE EDECEK

Telekomünikasyon ağlarına ve hizmetlerine ilişkin 2009 yılında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen yeni AB Telekom kuralları 25 Mayıs 2011 tarihinden itibariyle yürürlüğe girdi.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU, FİKRİ MÜLKİYET TEK PAZARINA İLİŞKİN BİR TEBLİĞ YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu 24 Mayıs 2011 tarihinde, fikri mülkiyet hakları (FMH) için entegre bir tek pazar yaratılmasına yönelik Tebliğ yayımladı. Söz konusu tebliğ, bu alanda 19 girişimi içeriyor.

Devamını Oku

GALILEO ÇERÇEVESİNDE İLK İKİ UYDUNUN EKİM 2011’DE FIRLATILACAĞI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu, 23 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa’nın küresel uydu navigasyon sisteminin ilk iki operasyonel uydusunun 20 Ekim 2011 tarihinde Fransız Guyanası’ndaki Europe`s Space Port’tan fırlatılacağını açıkladı.

Devamını Oku

ROMAN KÖKENLİ VATANDAŞLARIN AB ÜYE DEVLETLERİ’NDE ENTEGRASYON SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

AB İstidam ve Sosyal İşler Bakanları, 19 Mayıs 2011 tarihinde ulusal düzeyde Roman kökenli vatandaşların entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir strateji benimsediler.

Devamını Oku