İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2011

9. AVRUPA İŞ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği’ndeki iş dünyası temsilcileri ve karar alıcıların bir araya geldiği 9. Avrupa İş Zirvesi 18-19 Mayıs 2011 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. 2000 yılından beri düzenlenen Zirve’nin bu yılki konusu “Dünyada Avrupa: Lider ya da Gerileyen” olarak belirlendi. Zirve’de Avrupa Birliği’nin küresel ekonomide bugünü ve yarını, iş fırsatları ve büyüme imkânlarının yaratılması konuları ele alındı.

Bugünün küresel ekonomisinde Avrupa Birliği’nin pozisyonunun baskı altında olduğuna dikkat çekildiği toplantıda ekonomik krizin pek çok ülkede büyümeyi durdurduğu, sanayi üretiminde düşüşe neden olduğu ve işsizlik oranlarını artırdığı tespitleri sıralandı. Yaşlanan nüfus, düşen verimlilik, kamu açıkları ve Avro’yla ilgili sorunlarla yüzleşen AB’nin yükselen ekonomiler, iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynaklar gibi küresel sorunlarla da sınandığı belirtildi. Halen dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki AB’nin önümüzdeki dönemde büyümesinin bilgi ve inovasyona dayanması gerektiği üzerinde duruldu. Bu çerçevede daha iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklı bir yaklaşım benimsenmesi, şirketlerin yeni istihdam ve teknoloji yaratmasının desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının “AB-Türkiye: Refaha Atılan Köprüler” isimli oturumunda konuşan Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan sorumlu üyesi Füle, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin yoğunluğuna dikkat çekti ve vize konusunun özellikle Türkiye’de iş çevreleri açısından yarattığı sıkıntıyı anladığını ifade etti. Türkiye’nin küresel ekonomide AB’nin rekabet edebilirliğine katkı sağladığını belirten Füle, Avrupa Birliği’nin de Türkiye için kilit role sahip stratejik müttefik olduğunu ve Türkiye-AB ilişkisinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Füle, Temmuz ayından itibaren Türkiye'deki Üye Devlet elçiliklerinin konsüler birimleri tarafından basitleştirilmiş ve uyumlaştırılmış bir vize rejiminin uygulamaya koyulacağını dile getirerek;  bu adımı, “nihai hedef olan vizesiz rejim yönünde atılmış ve aslında bir sıçrama tahtası görevi üstlenmesi gereken” önemli bir ilk adım olarak tanımladı. Füle’nin konuşma metninin Türkçe tercümesi http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/May2011,20110520-1.html internet sitesinde yer alıyor.