İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2011

AVRUPA KOMİSYONU, 2010/76/EC SAYILI YÖNERGENİN UYGULANMASI HAKKINDA BİR TAKİBAT SÜRECİ BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, 19 Mayıs 2011 tarihinde 2010/76/EC sayılı yönergenin uygulanması hakkında bir takibat süreci başlattı. Komisyon, altı üye ülkenin (İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Polonya ve Slovenya) söz konusu yönergenin iç hukuka aktarılması için gerekli düzenlemeleri yapmadığı, dört  üye  ülkenin (Belçika, Slovakya Lüksemburg, İsveç) ise yönergeyi iç hukuka tam olarak aktarmadığı gerekçesiyle ilgili ülkelere uyarı mektupları gönderdi. Kısa adıyla “CRD 3” Yönergesi, bankaların sermaye gereksinimleri ve kredi kurumlarının yöneticilerine verilen ilave ödemelerin kısıtlanmasıyla ilgili bağlayıcı kuralları içeriyor. Finansal krizden sonra AB’de kredi kurumları yöneticilerinin aşırı riskli ve kontrolsüz biçimde finansal yatırım kararları alarak kurumlarını zarara uğratmaları ve yüksek tutarda prim ücretleri almaları eleştiri konusu olmuş ve bunun sınırlandırılması talep edilmişti.