İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2011

NABUCCO PROJESİ GECİKİYOR

Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger 19 Mayıs 2011 tarihli Alman Die Zeit gazetesinde yer alan bir makalede, Nabucco Projesi’ni ‘zorlu ancak gelecek vaad eden’ bir proje olarak tanımladı. Oettinger, makalede boru hattının inşası başlamadan konuşmanın doğru olmayacağını; ancak, büyük projelerin de başarısız olabileceğini hatırlattı. Oettinger Nabucco Projesi konsorsiyumunun bankacıları ve yatırımcıları projenin kârlı olduğuna ikna etmesi gerektiğini vurguladı.

Bilindiği üzere, Nabucco Projesi Orta Asya kaynaklı doğalgazı Hazar Denizi ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımayı amaçlıyor. OMV (Avusturya), TWE (Almanya),  Bulgargas (Bulgaristan), MOL(Macaristan), Transgaz (Romanya), Botaş (Türkiye) şirketlerinin oluşturduğu Nabucco konsorsiyumu projenin maliyetinin başta öngörülen 8 Milyar Avro’yu aşacağını açıkladı. Yapılan tahminler maliyetin 12 ila 15 Milyar Avro arasında gerçekleşeceği yönünde. Bir diğer önemli husus, boru hattının öngörülenden daha geç bir tarihte, 2017 yılında faaliyete geçecek olması. Bunun temel sebebi ise boru hattının inşasının hâlihazırda bir yıl gecikmiş olması. Ayrıca projenin yatırım planının Irak bağlantısını dikkate alacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.