İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2011

AVRUPA OMBUDSMANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORUNU AÇIKLADI

Avrupa Ombudsmanlığı 2010 yılı Faaliyet Raporu kamuoyuna açıklandı. Avrupa Ombudsmanı P. Nikiforos Diamandouros tarafından yapılan açıklamaya göre 2010 yılında Avrupa Ombudsmanlığı’na en fazla başvuru Almanya (375 şikâyet) ve İspanya’dan (349 şikâyet) geldi. Nüfus ile orantılı şekilde bakıldığı zaman ise Avrupa Ombudsmanlığı’na en fazla şikâyette bulunan AB üye ülkeleri sırasıyla Lüksemburg, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Belçika. Raporda 2010 yılı boyunca Avrupa Ombudsmanlığı’na toplam 2667 şikâyet geldiği ifade edilirken, bu rakamın 2009 yılına göre düşüş eğilimi gösterdiği vurgulanıyor (2009 yılında gelen toplam şikayet sayısı 3098 adet).

Avrupa Ombudsmanı P. Nikiforos Diamandouros yaptığı açıklamada, Avrupa Ombudsmanlığı tarafından 2010 yılı boyunca gelen şikâyetlerin yüzde 70’inin cevaplandırıldığını, şikâyette bulunan AB vatandaşlarının şikâyetlerinin çözümüne yönelik doğru kanallara yönlendirildiğini ifade etti. AB yönetiminin daha şeffaf, hesap verebilir ve vatandaş dostu olabilmesi için Avrupa Ombudsmanlığı’nın önemli bir araç olduğunu hatırlatan Diamandouros, Avrupa halkının AB ve AB kurumlarına yönelik güveninin tesisi konusunda 2010 yılını başarı ile geride bıraktıklarını söyledi.

Avrupa Ombudsmanlığı 2010 yılı Faaliyet Raporu’na göre, 2010 yılında gelen şikâyetlerin yüzde 65’i Avrupa Komisyonu, yüzde 10’u Avrupa Personel Seçim Bürosu, yüzde 7’si Avrupa Parlamentosu ve yüzde 2’si Avrupa Konseyi ile ilgili. Diğer AB kurumları ve ajansları ile ilgili gelen şikayetlerin oranı ise yüzde 10.

Avrupa Ombudsmanlığı 2010 yılı Faaliyet Raporu’na http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces adresinden ulaşılabilir.