İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2011

AVRUPA BİRLİĞİ ÇİN’E KARŞI ANTI-SÜBVANSİYON UYGULAYACAĞINI AÇIKLADI

Avrupa Birliği tarafından, 14 Mayıs 2011 tarihinde Çin’den yapılan ithalata karşı ilk defa anti-sübvansiyon ve anti-damping vergileri uygulanmasına karar verildi. Avrupa Birliği, Çin’den gelen kuşe kâğıtlara yüzde 4’den yüzde 12’ye varan anti-sübvansiyon ve yüzde 8’den yüzde 35’e varan anti-damping vergilerinin 5 yıl boyunca uygulanacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu, Avrupa’daki kâğıt üreticilerinden gelen şikâyetler üzerine başlattığı ve 15 ay süren soruşturmanın ardından, Çin Hükümeti’nin kendi kâğıt endüstrisine ucuz kredi imkânları ve vergi teşvikleri sağladığını ve Çinli kağıt üreticilerinin AB’ye piyasa değerinden düşük (dampingli) fiyatlarla kağıt ihraç ettiğini tespit etti.

Avrupa Birliği tarafından, Çin’in yol açtığı bu haksız rekabetin Avrupalı üreticilerin satışlarında düşüşe ve iş kayıplarına neden olduğu belirtildi. Bu durumdan en çok zarar göre ülkelerin başında ise İspanya, İtalya ve Belçika geliyor.

Avrupa Birliği şu anda Çin’e yaklaşık 50 kadar ürün için koşulsuz anti-damping ve anti-sübvansiyon vergisi uyguluyor. Ancak uygulanan bu vergilerin Avrupa Birliği’nin Çin ile ticaretinin yüzde 1’inden daha azını etkilemesine rağmen, Avrupalı yetkililer tarafından alınan bu önlemler Çin hükümetinin sert eleştirileriyle karşılaştı.