İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MAYIS 2011

“15 – 21 MAYIS AVRUPA GENÇLİK HAFTASI” KAPSAMINDA YENİ BİR ANKET YAYIMLANDI

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından 15 Mayıs 2011 tarihinde yayımlanan anket, AB vatandaşı gençlerin yüzde 53’ünün kendi ülkeleri dışında bir başka AB üye ülkesinde çalışmak istediklerini ortaya koyarken, mevcut durumda kendi ülkeleri dışında çalışan Avrupalı gençlerin oranının sadece yüzde 3 olduğunu gösteriyor. “15 – 21 Mayıs Avrupa Gençlik Haftası” kapsamında yayımlanan anket, aradaki bu büyük farkın nedeninin maddi kaynakların yetersizliği olduğunu ortaya koyuyor. Ankete göre eğitimlerinin herhangi bir bölümünü kendi vatandaşı olduğu ülke dışında gören Avrupalı gençlerin, farklı bir ülkede çalışma isteklerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Birlik genelinde eğitimlerinin herhangi bir aşamasını kendi ülke sınırları dışında gerçekleştiren  gençlerin oranı ise sadece yüzde 14. Söz konusu ankete http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1026&furtherNews=yes adresinden ulaşılabilir.