İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MAYIS 2011

4’ÜNCÜ EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4’üncü Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı, 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon konferansın açılış konuşmasını yaparken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Konferans Başkanlığına seçildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’nun da hazır bulunduğu konferansa pek çok hükümet ve devlet başkanı katıldı. Konferans Başkanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Gül yaptığı konuşmada, 1971 yılında 25 olan en az gelişmiş ülke sayısının bugün 48’e çıktığına vurgu yaptı. Gül, konuşmasında, günde 1 Dolar’dan daha az gelirle yaşayan 1 Milyardan fazla kişi varken, uluslararası toplumun geri kalanının bu kişilerin acılarına gözlerini kapatamayacaklarını, onları ihmal edemeyeceklerini belirtti. Bilindiği üzere, en az gelişmiş ülkelerin 3 senelik kişi başına milli gelir ortalamaları 900 Dolar’ın altında bulunuyor. 

Ayrıca, Konferans İş Forumu kapsamında TOBB tarafından 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında üç panel gerçekleştirildi. “Özellikle EAGÜ’leri harekete geçiren ve özel ekonomik faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlayan ideal kurumsal oluşum nedir” ve “Binyıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) katkı sağlanması: BKH’nin gerçekleştirilmesinde Odaların rolü” konulu paneller 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilirken, 12 Mayıs tarihli panelde ise “EAGÜ’lerin özel sektörünün kurumsallaşmasının desteklenmesi: Türkiye’nin en iyi uygulamaları” konusu ele alındı.

Bilindiği üzere, BM EAGÜ Konferansı 10 yılda bir defa gerçekleştiriliyor. Bundan önceki konferans 2001 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilmişti. 1990 yılında Paris’te ikincisi gerçekleştirilen konferansta benimsenen kararlar çerçevesinde gelişmelerin irdelenmesi ve 2000’li yıllarda neler yapılabileceğinin görüşülmesi bu konferansın temel konusunu oluşturmuştu. Söz konusu konferans, BM Genel Kurulu’ndan sonra en geniş katılımlı BM faaliyeti olma niteliğini taşıyor.