İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MAYIS 2011

AKİL ADAMLAR “BİRLİKTE YAŞAMA” KONULU RAPORUNU SUNDU

11 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin İstanbul’da düzenlenen toplantısında Akil Adamlar Grubu adına Javier Solana “Birlikte Yaşama: 21. Yüzyıl Avrupası’nda Çeşitlilik ve Özgürlüğü Birleştirmek” başlıklı raporu sundu. Rapor, “tehdit” kavramını ele alıyor ve Avrupa açık toplumlarında “birlikte yaşama” için “çözüm” öneriyor.

Almanya Dışişleri eski Bakanı Joschka Fischer başkanlığında toplanan Akil Adamlar Grubu,  Emma Bonino (İtalya), Timothy Garton Ash (İngiltere) Martin Hirsch (Fransa), Danuta Hübner (Polonya), Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu (Türkiye), Sonja Licht (Sırbistan), Vladimir Rukin (Rusya) ve Javier Solana Madariaga’dan (İspanya) oluşuyor. Raportör ise İngiliz Edward Mortimer.

Akil Adamlar Grubu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilkelerine atıfta bulunarak Avrupa Konseyi’nin benimsediği evrensel değerleri temel alan sekiz ilkeye yönelik risklerin üzerinde duruyor. Bunlar: Yaygın hoşgörüsüzlük, özellikle Roman kökenli vatandaşlara ve göçmenlere yönelik artan ayrımcılık, yabancı düşmanı ve popülist partilere artan destek, paralel toplumlar, radikal İslamcılık, demokratik özgürlüklerin kaybı, hakları olmayan bir nüfusun varlığı ve ifade özgürlüğü ile “din özgürlüğü” arasındaki muhtemel çatışma.

Söz konusu tehditlerin ardında yatan nedenler arasında Eski Kıta’da yaşanan mali krizden ve göreli refah kaybından kaynaklanan güvensizlik, büyük ölçekli göçün yanlış algılanması, medya ve kamuoyunda azınlıklara yönelik kalıplar ve önyargılar ile Avrupa’nın bugünü ve geleceğini şekillendirme konusunda yaşanan lider eksikliği sıralanıyor. Elli dokuz “eylem önerisi”ne yer verilen Akil Adamlar raporunda, önerilerden ilk on yedisi AB kurumları ve üye ülkeler için “stratejik öneriler” olarak tanımlanmış.  Akil Adamlar Grubu kamuoyu tutumlarında değişiklik sağlamak için ana aktörleri eğitimciler, kitle iletişim araçları, işverenler ve sendikalar, sivil toplum, kiliseler ve dini gruplar, ünlüler ve “rol modeller”, kasaba ve şehirler, Üye Devletler, Avrupalı ve uluslararası kuruluşlar olarak belirliyor. Grup, on yedi yol gösterici ilke arasında “göçmenlerin yasalara uyması durumunda, kimliklerinden, inançlarından ve kültürlerinden vazgeçmeleri beklenmemelidir” önerisine de yer veriyor.