İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MAYIS 2011

AVRUPA KOMİSYONU, GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ’NDEN FAYDALANAN ÜLKE SAYISINI YARIYA İNDİRMEYİ HEDEFLİYOR

Avrupa Komisyonu, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) düzenine ilişkin değişiklik tasarısı önerisini 10 Mayıs 2011 tarihinde sundu. Bilindiği üzere, 1971 yılından beri yürürlükte olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ile gelişmekte olan ülkelere Avrupa pazarlarına erişim imkânı tanınarak (sıfır ya da indirimli vergi uygulamaları ile) söz konusu ülkelerin bir yandan dünya ticaret sisteminde yer almalarının sağlanması, öte yandan ekonomik büyümelerinin hızlandırılması hedefleniyor.

 

Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel de Gucht, GTS’den faydalanan 176 ülkenin birçoğunun dünya pazarlarında rekabet edebilecek seviyeye geldiklerini ve bunun sistemden faydalanan diğer ülkeler arasındaki rekabeti olumsuz yönde etkilediğini açıkladı. Bu nedenle, sistemden faydalan ülke sayısının 80’e düşürülmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, Suudi Arabistan,  Brezilya, Rusya,  Çin, Hindistan ve Tayland gibi ülkelerin ekonomik büyümelerini hızlandırmak için artık Tercihler Sitemine ihtiyaçları olmadıkları için GTS listesinden çıkarılacakları belirtildi. Ancak listeden çıkarılan ülkelerin zaman içinde ekonomilerindeki değişime bağlı olarak, sistemden tekrar faydalanabileceklerine ilişkin garanti verildi.  Listeden çıkarılan ülkeler ile Avrupa Birliği arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın artması öngörülüyor.

Bir diğer önemli husus da, Avrupa Komisyonu’nun aynı zamanda en az gelişmiş ülkelere çeşitli imtiyazlar tanıyarak, bu ülkeleri insan hakları, işgücü standartları, çevrenin korunması ve iyi yönetişimin sağlanması konusunda daha fazla teşvik etmeyi planlıyor olması.