İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MAYIS 2011

AVRUPA KOMİSYONU, İKİ DANİMARKA ŞİRKETİNE AVRUPA KÜRESELLEŞME FONU ÇERÇEVESİNDE YARDIMDA BULUNULMASINA KARAR VERDİ

Avrupa Komisyonu 9 Mayıs 2011 tarihinde, Danimarka’dan başvuruda bulunan iki şirkete Avrupa Küreselleşme Fonu çerçevesinde 20 Milyon Avro yardımda bulunulmasına karar verdiğini açıkladı. Söz konusu mali yardım, rüzgâr tribünü ve gemi inşa sektörlerinde çalışan ve ekonomik kriz nedeniyle işlerini kaybeden 1775 işçinin işgücü piyasasına yeniden entegre olması için kullanılacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun Sosyal İşler, İstihdam ve Sosyal İçermeden Sorumlu Üyesi László Andor, küresel mali krizin en fazla zarar verdiği sektörlerin başında gemi inşa sektörünün bulunduğunu söyledi. Avrupa’da yükselen işçi maliyetleri nedeniyle, bu pazarın hızla iş gücünün daha ucuz olduğu Asya’ya kaydığını ifade eden Andor, bu çerçevede Avrupa’da işini kaybeden ve bu sektörlerde çalışan işçilerin Avrupa Küreselleşme Fonu çerçevesinde korunacağını söyledi.

Hatırlanacağı üzere Avrupa Küreselleşme Fonu, Avrupa Sosyal Fonu’nun haricinde özellikle son 10 yılda yaşanan küresel boyuttaki ekonomik krizler ile mücadele amacıyla oluşturulmuş bir destek mekanizması. Ocak 2007 itibariyle yürürlüğe girmiş olan Avrupa Küreselleşme Fonu dâhilinde, 2013 yılına kadar yılda 500 Milyon Avro’luk kaynağın üye ülkelere aktarılması öngörülüyor. AB ülkelerinde uluslararası rekabetten kaynaklanan yeniden yapılandırma dolayısıyla işlerini kaybeden işçilere destek vermek amacıyla oluşturulan Fon Tüzüğü’nün üçüncü maddesi, işini kaybeden işçilere destek sağlamak üzere iş arama desteği, kariyer rehberliği, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi konularda özel amaçlı entegrasyon eğitimleri, kazanılmış deneyimlerin belgelendirilmesi, girişimcilik ve kendi işini kurma desteği gibi stratejiler öngörüyor.