İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2011

YENİLENEBİLİR ENERJİ 2050 YOL HARİTASI İÇİN AB ENERJİ BAKANLARI BİR ARAYA GELDİ

3 Mayıs Salı günü Macaristan’ın Gödöllo şehrinde yapılan gayri resmi toplantıda, AB Enerji Bakanları tarafından bu yılın kasım ayında Avrupa Komisyonu tarafından açıklanacak olan “2050 Enerji Yol Haritası”nın toplumsal ve ekonomik etkileri tartışıldı. Toplantı da Avrupa Birliği Enerji Bakanları yenilenebilir enerji kaynakları konusu üzerinde durdular. Bu yılın ilk altı ayından beri Enerji Konseyi Başkanlık görevini yürüten, Macar Enerji Bakanı Tamas Fellegi “Enerji üretiminde karbondioksit salınımını azaltmanın enerji güvenliğini ve enerji maliyetini etkilememesi gerektiğini, gelecekte de ekonomik enerjinin bütün hane halkları için mevcut olması gerektiğini” söyledi. Ayrıca, toplantıda bakanlar ileride yakıt fiyatlarının artacağını bu yüzden tüketicilerin rüzgâr, güneş, dalga gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Toplantıda birkaç delegasyon Avrupa’nın enerji ihtiyacının sağlanması için petrol ve nükleer enerjinin kullanımına devam edilmesi çağrısında bulundu.

Fellegi ve Avrupa Komisyonu’nun Enerji’den Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, “2020 yılında daha düşük karbon salınımı yapan toplumların daha çok enerji verimliliği ve enerji tasarrufu talebinde bulunacağını” belirtti. Yenilenebilir Enerji 2050 Yol Haritası’nda AB, sera gazı salınımının 2050 yılına gelininceye kadar yüzde 80 ila yüzde 95 oranlarında azaltılarak, sera gazını 1990 yılındaki seviyelere çekmeyi öngörüyor. Oettinger, orta vadeli, özellikle 2030 yılına kadarki stratejilerin detaylarının belirlenmesi gerektiğini ifade ederek depolama teknolojilerinin yenilenebilir enerji kullanımında ve enerji verimliliğini arttırmada anahtar rol oynayacağını sözlerine ekledi.Oettinger toplantıda, Yenilenebilir Enerji 2050 Yol Haritası’nın toplumsal ve ekonomik boyutu hakkında da konuştu ve “enerji verimliliğini artırmak için Üye Devletlerden daha fazla mali kaynak talep edileceğine” işaret etti. Ayrıca Oettinger, “Yol Haritası’nın uzun dönem amacının yakıt olarak kullanılan hidrokarbon kullanımını durdurmak olduğunu” belirtti. Toplantının sonunda Macar Dönem Başkanlığı’nın 10 Haziran 2011 de yapılacak olan Enerji Konseyi için Üye Devletlerin 2050 Enerji Yol Haritası’na katkılarının özetini hazırlayacağı duyuruldu.