İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2011

FONKSİYONEL HAVA SAHASI BLOKLARININ DÖRDÜNCÜSÜ SLOVENYA’DA İMZALANDI

Avusturya, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Macaristan, Slovakya ve Slovenya tarafından 5 Mayıs Perşembe günü Brdo’da (Slovenya) imzalanan anlaşmayla Tek Avrupa Sahası (Single European Sky)  yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu. Orta Avrupa-Fonksiyonel Hava Sahası Bloğu’nu (Functional Airspace Block - Central Europe - FAB CE) oluşturan anlaşmanın imzalanması, Avrupa’da hava trafik akımını modernleştiren ve yolcu sayısı ile birlikte onların hak ve güvenliklerini artıran alt yapıyı uyarlayan Tek Avrupa Sahası’nın uygulanması için oluşturulması gereken dokuz fonksiyonel hava sahası bloğundan dördüncüsünün gerçekleştirilmesi anlamına geliyor. Diğer Üye Devletlerin de benzer anlaşmaları önümüzdeki yıl içinde imzalamaları bekleniyor.

Fonksiyonel hava sahası bloklarının oluşturulması Tek Avrupa Sahası’na gidilen yolda köşe taşlarından birini oluşturuyor. Çünkü bu şekilde, Avrupa Hava Sahası, havacılığın operasyonel ihtiyaçlarına paralel olarak, ulusal sınırlardan ziyade trafik akışına göre bölünecek. Böylece daha direkt rotalarla, hava trafiği yönetiminin bugün olduğundan daha rasyonel bir şekil alması sağlanacak.

Orta Avrupa- Fonksiyonel Hava Sahası Bloğu anlaşmasıyla, hava trafiği yönetimine ve hava seyrüsefer hizmetlerinin tedarikine ilişkin genel çerçeve oluşturuluyor. Blok, karar alma organı mahiyetinde olan bir Konsey tarafından yönetilecek; hem sivil hem de askeri havacılık çıkarları alt komiteler tarafından savunulacak.

Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Siim Kallas’ın sözcüsü Helen Kearns söz konusu anlaşmanın imzalanmasının  “önemli ve kolay başarılamayacak” bir adım olduğunu belirtti. 550/2004 Sayılı Tüzük uyarınca devletler, Aralık 2012’den önce fonksiyonel hava sahası bloklarını oluşturmak zorundalar. Orta Avrupa- Fonksiyonel Hava Sahası Bloğu’nun yürürlüğe girmesi için anlaşmanın onaylanması gerekiyor.