İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2011

DEMİRYOLLARINDA AB GENELİNDE TEK BİLETLENDİRME SİSTEMİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Avrupa Komisyonu 5 Mayıs 2011 tarihinde, tren ücreti ve sefer tarifesi verilerinin standardizasyonunu zorunlu kılan teknik bir düzenlemeyi kabul ederek, AB genelinde tek biletlendirme sistemi için ilk önemli adımı attı. Bilet rezervasyonu ve bilet satışıyla ilgili bilgilerin erişilebilir kılınmasını sağlayacak bu uygulamaya yönelik 2012 yılında atılması beklenen ikinci bir adımla Komisyon, demiryolu operatörlerini bilgi sistemlerini standartlaştırılmış verilerin operatörler arasında transferini mümkün kılacak şekilde uyumlaştırmaları için zorunlu kılacak. Bu noktadan itibaren halkın bu hizmetten yararlanması sağlanacak.  Bununla birlikte 2015’ten önce bunun gerçekleşmesi zor görünüyor.

Bugün ortak bir sistem olmadığı ve gerekli bilgi erişimi sağlanamadığı için böyle bir hizmet mümkün değil. Trenle yolculuk edenler tek bir internet sitesi kullanmak suretiyle bilet fiyatlarını karşılaştırıp, istedikleri biletleri satın alamıyorlar. 

Bu uygulamayla birlikte trenle yolculuk eden Avrupalı vatandaşların sayısında da önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Demiryollarının geliştirilmesi ve demiryolu yolculuğunun teşvik edilmesi hedefi 2011 Mart’ında yayımlanan yeni Beyaz Kitap’ta da yer alıyor.  2008 verilerine göre AB’de yolcu taşımacılığının sadece yüzde 6,3’ü demiryollarıyla gerçekleştiriliyor. Bu oran 1995 yılında yüzde 6,6 idi. Havayollarının payı ise yüzde 8,6. Sadece, Londra’dan Brüksel’e uçakla yolculuk eden bir kişinin, bu yolculuğu trenle gerçekleştiren bir yolcuya göre 9 kat fazla sera gazı emisyonuna neden olması gerçeği bile, demiryolu taşımacılığının desteklenmesi için tek başına yeterli bir gerekçe olmaya devam ediyor.

Kaynak: Avrupa Komisyonu, “EU energy and transport in figures” Statistical Pocketbook 2010.