İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2011

“GELECEĞİN İNTERNETİ – KAMU – ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ” PROGRAMI’NIN İLK AŞAMASI BAŞLATILDI

Avrupa Komisyonu’nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes, 3 Mayıs 2011 tarihinde “Geleceğin İnterneti – Kamu - Özel Sektör İşbirliği” (Future Internet - Public Private Partnership, FI-PPP) Programı’nın 2011-2012 yıllarını kapsayan ilk aşamasının başlatıldığını açıkladı. Programın açılışı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Neelie Kroes, internet ekonomisinin 2014 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5,8’i ya da yaklaşık 800 milyar Avro ile büyümeye devam edeceğini söyledi. Avrupa’nın internet teknolojilerinin sağladığı fırsatlardan henüz yararlanmaya başlamadığını söyleyen Avrupa Komisyonu’nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi, internet teknolojileri alanındaki büyümenin sadece Avrupa’nın gelecekteki rekabet gücünü sağlamak için ve yaratıcı, yenilikçi ve girişimci yeteneğini ön plana çıkarmak için değil; Avrupa’nın gizlilik, açıklık ve çeşitlilik gibi değerlerini korumak için de gerekli olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu, 7’inci Çerçeve Programı’na üye 23 ülkenin, aralarında Türkiye’den kuruluşların da bulunduğu 152 farklı kuruluşu içeren kamu-özel sektör ortaklığı olan Future Internet-Public Private Partnership (FI-PPP) Programının 5 yıllık süreci için 300 milyon Avro’luk bir bütçe ayırmış durumda. 2011-2012 yıllarını kapsayan ilk aşamada, büyük ölçekli bir deneme ortamı hazırlamak için genel internet hizmetlerinin araçlarının geliştirilmesi, 2013-2014 yıllarını kapsayan ikinci aşamada yenilikçi ve karmaşık internet servis ve uygulamalarının geniş çaplı deneme ortamlarının Avrupa’nın geniş etki alanlarında hazırlanması ve 2014-2015 yıllarını kapsayan üçüncü aşamada ise bu çalışmaların dijital ekosisteme dönüştürülmesi ve bölgesel yenilik politikası ile tüm bu çalışmaların birbirine bağlanması hedefleniyor.

“Geleceğin İnterneti – Kamu – Özel Sektör İşbirliği” ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm adresinden ulaşılabilir.