İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2011

1’İNCİ GIDA HUKUKU SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Türkiye’de düzenlenen 1’inci Gıda Hukuku Sempozyumu, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 5 Mayıs 2011 tarihinde Okan Üniversitesi Kurtköy Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Gıda sektöründe çalışan birçok kuruluş ve şirketin temsilcisi ile gıda ve hukuk alanlarında çalışan akademisyen ve öğrencilerin katıldığı sempozyumun açılış konuşmalarını Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enar Ahmet Tunç, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koçak ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavir Vekili Refiye Ertürk yaptılar. Konuşmalarda Gıda Güvenliği ve Gıda Hukuku alanlarında Türkiye’nin eksikliklerine ve bundan sonrası yapılması gerekenlere değinildi.

Sempozyumun birinci oturumunun başlığı “Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, oturum başkanı Dekan Prof. Dr. Mustafa Koçak iken konuşmacılar, Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Dr. Samim Saner, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek Ataman, Biyogüvenlik Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yardımcı ve İKV Uzman Yardımcısı Damla Cihangir’di. Oturumda Türkiye’de gıda güvenliği ve hukuku denilince akla gelen ve tartışılan konulara ve tanımlara değinildi. Bunun yanında, AB müzakere sürecinde açılan “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” faslına ilişkin açılış ve kapanış kriterleri ile bu süreçte Türkiye’nin yükümlülükleri üzerine tartışıldı. İKV Uzman Yardımcılarından Damla Cihangir, 12’inci Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, AB ve Gıda Güvenliği,  müzakere sürecinde başlığın açılış kriterlerini karşılamak için Türkiye’nin yaptıkları ve bundan sonra kapanış kriterlerini karşılamak için yapması gerekenler anlatıldı. Ayrıca, Prof. Dr. Hakan Yardımcı’nın sunumundan sonra genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO’lar) ilişkin pek çok soru ile karşılaşıldı. GDO’lara ve Biyogüvenlik Yasası’na ilişkin Türkiye’deki duruma değinildi.

Sempozyumun “Türk Gıda Hukuku Sorunları” başlıklı ikinci oturumunun başkanı Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu iken konuşmacılar Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden Dr. Mustafa Küçük, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. Tuba Akçura Karaman ve Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Hafize Kır idi. Oturumda, Osmanlı’da gıda denetimi, gıda imalatçılarının hukuki sorumlulukları, gıda zararlıları ve bu zararlıların sağlık hukuku açısından etkileri üzerine tartışıldı.

Sempozyumun üçüncü ve son oturumu Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saba Özmen tarafından yönetilirken oturumun konusu “Türk Gıda Hukuku Sorunları” oldu. Oturumun konuşmacıları, Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. Ozan Ergül ve Üsküdar Kaymakamı Süleymen Erdoğan, gıda suçları, biyogüvenlik kanunu ve gıda güvenliğinin insan hakları boyutu üzerine konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Gıda Hukuku Sempozyumu’nun sonunda sempozyumun bundan böyle her sene düzenlenmesine, özellikle özel hukuk alanında Türkiye’de gıda hukuku konusuna daha geniş yer verilmesine ve AB uyum sürecinde tüm aktörler ve vatandaşlarla bu konunun önemine değinilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.