İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-1 MAYIS 2011

AB’DE KAMU AÇIĞI AZALIRKEN KAMU BORCU ARTIYOR

Avrupa Birliği’nde kamu açıklarının azaltılması çabaları sonuç vermeye başladı. 2010’da kamu borçlarının artmasına karşın kamu açıkları azalmaya başladı. Ancak uluslararası yardım isteyen üç ülkede (Yunanistan, İrlanda, Portekiz) kamu maliyesine ilişkin sorunların bulunduğu belirtiliyor.

2009-2010 döneminde Avro Alanı’nda ortalama kamu açığı GSYİH’nın yüzde 6,3’ünden 6’ya, AB-27’de ise yüzde 6,8’den 6,4’e düştü. 2010’da kamu açıkları İrlanda’da yüzde 32,4, Yunanistan’da yüzde 10,5, İngiltere’de yüzde 10,4, İspanya’da yüzde 9,2, Portekiz’de yüzde 9,1, Polonya ve Slovakya’da yüzde 7,9 oldu. Almanya’da kamu açığı yüzde 3,3, Fransa’da yüzde 7 olurken, İsveç’te dengede kaldı. Estonya’da ise yüzde 0,1 bütçe fazlası kaydedildi.

Yunanistan ise GSYİH’nın yüzde 9,6’sı oranında kamu açığı ile en kötü durumda bulunuyor. Yunanistan 2009-2010 arasında kamu açığını yaklaşık yüzde 5 olmak üzere bütün diğer ülkelerden daha fazla aşağı çekti. Yunanistan hükümeti 2010 kamu açığının durgunluk sonucu vergi gelirlerindeki azalma nedeniyle beklenenden daha yüksek gerçekleştiğini açıklarken, kemer sıkma programında yer alan bütçe taahhütleri için mali yardımın da gerekliliğini beraberinde getirdiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Parasal Politikadan sorumlu üyesi Olli Rehn’in bir sözcüsü ise AB’nin üye ülkelerin bütçe ve ekonomilerine ilişkin düzenlemelerle  ilgilenmemiş olması halinde durumun kötüye gidecek olduğunu, şu anda ise durumun ciddiyetini korumakla birlikte verilerde iyileşme kaydedildiği belirtti. Portekiz’in kamu açığının, otoyol anlaşmaları nedeniyle yüzde 7,3 ile AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın geçen sonbahar tahmininden daha yüksek çıktığını ve bu anlaşmalarında söz konusu ülkeye yardım görüşmelerinde dikkate alınabileceğini belirtti. İrlanda’da kamu açığının son banka kurtarma operasyonları nedeniyle dibe vurduğunu da ekledi.

Diğer yandan, AB’de 2009-2010 arası kamu borcu arttı. Bu artış AB-27’de yüzde 74,4’ten yüzde 80’e, Avro Alanı’nda ise yüzde 79,3’ten yüzde 85,1’e yükseldi. En borçlu ülkeler Yunanistan (yüzde 142,8), İtalya (yüzde 119), Belçika (yüzde96), İrlanda (yüzde 96,2) Portekiz (yüzde 93), Almanya (yüzde 83,2) ve Fransa (yüzde 81,7) oldu. En az borçlu ülkeler ise Estonya (yüzde 6,6) , Bulgaristan (yüzde 16,2) Lüksemburg (yüzde 18,4).