İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-1 MAYIS 2011

AB “GENÇLİK EYLEM” PROGRAMI YARI DÖNEM DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, 25 Nisan 2011 tarihinde, “Gençlik Eylem” (“Youth in Action”) Programı’na ilişkin yarı dönem değerlendirme raporunu ve programa dâhil olan üye ülkelere ait ulusal raporları yayımladı. Bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan  raporda, “Gençlik Eylem” Programı’nın, etkinlik, uygunluk, değer katma ve katılımcı memnuniyeti alanlarında başarılı sonuçlar elde ettiği vurgulanıyor. Yarı dönem değerlendirme raporu ile birlikte yayımlanan ulusal raporlarda da, söz konusu programın Üye Devletler için olumlu sonuçlar doğurduğunun altı çiziliyor. Raporda, 2007-2009 yılları arasında uygulanan “Gençlik Eylem” Programı dâhilinde 380 bin kişinin katılımının sağlandığı; sunulan 42,700 projeden 21,800 tanesinin mali araçlarla desteklendiği; 2007 yılında katılımcı ülkeler tarafından sunulan projelerin yüzde 52’sinin; 2009 yılında ise yüzde 43’ünün kabul edildiği ve her yıl ortalama 20 bin kişinin proje lideri olarak programa dâhil edildiği ifade ediliyor. Bağımsız uzmanlar raporda ayrıca, “Gençlik Eylem” Programı’nın kalan dönemi için şu önerilerde bulunuyor:

 

  • Programın sadeleştirilmesi ve daha rasyonel bir hale getirilmesine bağlı olarak daha fazla kişinin programdan yararlanmasının sağlanması;
  • Gençlerin istihdamına yönelik faaliyetlere ağırlık verilerek, gençlerin istihdam edilebilirliğinin AB çapında artırılması;
  • Genç işçilere yönelik yardım mekanizmalarının daha etkin kullanılması ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi;
  • Youthpass olarak adlandırılan Avrupa Gençlik Gönüllü Hizmetleri’nin daha fazla teşvik edilmesi;
  • Dezavantajlı gençlerin başta işgücü piyasası olmak üzere her türlü hizmete daha etkin bir şekilde entegre edilmesini sağlayacak projelere ağırlık verilmesi;
  • Yeni iletişim araçlarının kullanımı ile programın tanıtımı amacıyla daha fazla gence erişimin sağlanması;
  • Bürokratik engellerin aşılması için daha fazla çaba harcanması ve bu yolla daha fazla gencin programa dâhil olmasının sağlanması;
  • Denetleme ve takip mekanizmalarının geliştirilmesi.

 

Bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan söz konusu rapora http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_en.htm internet adresinden ulaşabilirsiniz.