İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 ŞUBAT 2023

AB GÜNDEMİ: AB ve Yükselen Güçler: AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi

AB ve Yükselen Güçler: AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi

AB ve Hindistan, 6 Şubat 2023 tarihinde, Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturdu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 25 Nisan 2022'de, bahsi geçen konseyin kurulacağını duyurmuştu. AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi, 2021’de AB ve ABD arasında kurulan Ticaret ve Teknoloji Konseyi’nden sonra AB’nin bu kapsamda oluşturduğu ikinci konsey.

AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi kapsamında oluşturulan çalışma grupları, 2023 yılının bahar aylarında yapılacak olan AB-Hindistan Zirvesi öncesinde gerçekleştirilmesi planlanan konsey toplantısı için hazırlıklara başladı. Konseyin bakanlar düzeyindeki toplantıları, AB ve Hindistan arasında dönüşümlü olarak yılda en az bir kez gerçekleştirilecek.

Ticaret ve Teknoloji Konseyi’nin Çalışma Grupları

Ticaret ve Teknoloji Konseyi; dijitalleşme, yeşil teknolojiler ve dayanıklı tedarik zincirleri gibi kritik alanlarda faaliyet yürütecek üç çalışma grubuna dayanacak. Her çalışma gurubu, bakanlar seviyesinde kararlaştırılacak hedefler doğrultusunda teknik çalışmalarını yürütecek.

Bahsi geçen çalışma gruplarına bakmak gerekirse;

- Stratejik Teknolojiler, Dijital Yönetişim ve Dijital Bağlantısallık: Stratejik teknolojiler, dijital yönetişim ve dijital bağlantısallık konuları kapsamında bir araya gelecek olan çalışma grubu; dijital bağlantısallık, yapay zekâ, 5G ve 6G, kuantum hesaplama, yarı iletkenler, bulut sistemleri, siber güvenlik, dijital beceriler ve dijital platformlar gibi alanlarda ortak bilimsel ve teknik kapasite geliştirmek için faaliyetler yürütecek. Ayrıca bu çalışma grubu, taraflar açısından, yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin stratejik, politik ve güvenlik etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunmaları ve yeni teknolojilerin standartlarının ve belgelendirilmelerinin nasıl olacağını görüşmeleri için önemli bir platform olacak.

- Yeşil ve Temiz Enerji Teknolojileri: Yeşil ve temiz enerji teknolojileri kapsamında bir araya gelecek olan çalışma grubu; yeşil ve temiz enerji, döngüsel ekonomi, atık yönetimi, plastik ve okyanustaki kirlilik gibi alanlara odaklanacak ve bu alanlarla ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yatırımların yapılması ve yeni standartların oluşturulması için çalışmalar yapacak.

- Ticaret, Yatırım ve Dayanıklı Tedarik Zincirleri: Ticaret, yatırım ve dayanıklı tedarik zincirleri kapsamında bir araya gelecek olan çalışma grubu; tedarik zincirlerini güçlendirme ile kritik bileşenlere, enerjiye ve ham maddeye kesintisiz erişimi sağlama üzerine çalışmalar yürütecek. Ayrıca ticaret engellerini ve küresel ticaret zorluklarını çözmek için faaliyetler yürütecek.

Asya-Pasifik’te Yükselen Güç: Hindistan

Asya-Pasifik’te yükselen aktörlerden biri olan Hindistan’ın devasa nüfusu, pazar büyüklüğü ve üretim-tüketim potansiyeli dikkate alındığında, 2030 yılında dünyanın en büyük üçüncü, 2050’de ise dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacağı tahmin ediliyor. Altını çizmek gerekir ki, bu yıl Hindistan, nüfus bakımından Çin’i geride bırakarak şimdiden dünyanın en büyük tüketici ve endüstriyel pazarlarından biri hâline geldi. Ayrıca son 30 yıldır sürdürdüğü reformlarla küresel ekonomideki payını ciddi ölçüde arttırdı.

Hindistan son yıllarda büyük bir dijital dönüşüm sürecine girerek teknoloji alanında da ciddi bir atılım yaptı. Temmuz 2015’te “Dijital Hindistan” programını başlattı ve ülkenin dijital gelişmişliğini arttırmak için bu kapsamda büyük kaynaklar tahsis etti. Mevcut durumda 834 milyon ile Çin’den sonra en çok internet kullanıcısına sahip olan Hindistan, dijital tüketiciler için dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Hindistan ayrıca jeopolitik ve jeostratejik önemi giderek artan bir ülke. Küresel ticaret için hayati bir öneme sahip olan Hint Okyanusu’nun tam merkezinde yer alıyor. Ayrıca bölgedeki en önemli aktör olan Çin ile de komşu.

AB-Hindistan İlişkilerinin Geleceği

Son yıllarda AB-Hindistan ilişkilerinin süratle ileriye doğru gittiği gözlemleniyor. Bunun Çin’in yükselişinin küresel sistemde açıkça hissedilmesi, COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının patlak verdiği bir dönemde gerçekleşiyor olması tesadüf değil.

AB, 18 Şubat 2021 tarihinde, COVID-19 sonrasında ekonomik toparlanmayı sağlamayı, ikiz dönüşümü gerçekleştirmeyi ve Birliğin değerleri ile standartlarının daha iyi uygulanmasını amaçlayan ve açık stratejik özerklik kavramı üzerine inşa edilen yeni ticaret stratejisini duyurmuştu. Bunu hayata geçirmeye çalıştığı bir dönemde, henüz COVID-19 salgınının ekonomik etkileri sürerken, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesi, ayrıca AB’nin Çin’den ucuz mal ithal etmeye dayanan politikasının sürdürebilir olmadığının açıkça görülmesi, AB’nin hem bu süreci hızlandırmasına hem de yeni politikalar ortaya koymasına neden oldu. Bu doğrultuda AB, ticaret ve enerji politikasında güvenilir ortaklar ile çeşitlendirilmiş yeni bir yaklaşım arayışına girdi.

Hindistan, AB’nin bahsi geçen yeni yaklaşımını uyguladığı bir ülke olarak dikkat çekiyor. Nitekim Hindistan ile 2013 yılında askıya alınan ticaret görüşmelerinin Haziran 2022’de, Çin’in ekonomik yükselişine karşı iş birliğinin güçlendirilmesi ve Hindistan’ın Rusya'dan uzaklaşması için uygun bir alternatif sunulması amacı ile yeniden başlatılması bunun bir göstergesi. 6 Şubat 2023 tarihinde oluşturulan AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi ise bu sürecin son halkası.

AB-Hindistan ilişkilerinin bu denli hızlı gelişimindeki tek unsur tabii ki bahsi geçen uluslararası meseleler değil. Hindistan’ın son yıllarda göstermiş olduğu ekonomik, teknolojik ve dijital gelişim de Hindistan’ı AB açısından daha stratejik bir ülke konumuna getirdi.

Nihayetinde tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi’nin kapsadığı konular ve bu konseyden arzulanan çıktılar, AB’nin son yıllarda odaklandığı; yeşil ve dijital dönüşüm, stratejik özerklik, Çin’e karşı olan tek taraflı bağımlılığın azaltılması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve güvenilir ortaklarla ticaret gibi bütün unsurları kapsıyor.

Ahmet Emre Usta, İKV Uzman Yardımcısı