İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 NİSAN 2011

AVRUPA KOMİSYONU 2012 YILI AB BÜTÇESİNDE 6 MİLYAR AVRO ARTIŞ TALEBİNDE BULUNUYOR

Avrupa Komisyonu, 20 Nisan 2011 tarihinde 2012 AB bütçe taslağını kabul etti. Komisyon’un 2012 bütçesinde taahhütlere ilişkin ödeneklerde yüzde 3,7, harcamalara ilişkin ödeneklerde yüzde 4,9 (2011 bütçesinden 6,2 Milyar Avro daha fazla) olmak üzere önemli oranda artış öngörülüyor. AB bütçesine toplam yüzde 51 oranında katkı sağlayan İngiltere, Almanya, Fransa ve Finlandiya, AB genelinde hükümetlerin uyguladıkları kemer sıkma önlemleri nedeniyle geçen Aralık ayında AB bütçesinin 2020’ye kadar dondurulmasını önermişti. Avrupa Komisyonu’nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Janusz Lewandowsk, Berlin çevre yolu İngiltere ile İrlanda arasındaki elektrik bağlantısı gibi, AB bütçesinden pay alacak yerel topluluklar ve iş çevrelerinin yararlandığı büyük çaplı projeler olduğunu ve 2007’de başlatılan bütün AB projelerini desteklemek durumunda olduklarını belirterek bütçe artış oranını savundu. Söz konusu artışlarla birlikte Avrupa Komisyonu, 2012 bütçesinde taahhütlere ilişkin ödeneklerin 147,4 Milyar Avro, harcamalara ilişkin ödeneklerin ise 132,7 Milyar Avro tutarında olmasını öneriyor.

Avrupa Komisyonu gelecek yılın bütçe taslağında verimsiz program ve önlemleri belirleyerek, taahhütlere ilişkin ödeneklerde 3 Milyar Avro kesintiye gidilmesini öneriyor. Diğer yandan, araştırma programlarında yüzde 13,3 artışla 7,6 Milyar Avro, yapısal ve uyum fonları için yüzde 8,4 artışla 45,1 Milyar Avro öngörüldü. Komisyon 2020 Stratejisi için de 2012’de yüzde 5,1 artış ve bütçenin yüzde 46,1’inin sürdürülebilir büyümeye (rekabet edebililik ve uyum) ayrılmasını öneriyor.  İdari harcamalarda kısıntıya giden Avrupa Komisyonu 2012 bütçesinin sadece yüzde 6’sının AB kurumlarının idaresine harcanması talebinde bulundu.  Böylelikle, idari harcamalarda sıfır artış öngörülüyor.

Komisyon’un bütçe taslağı Avrupa Parlamentosu’nun Demokrat kanadı tarafından makul karşılanırken, Sosyalist kanat tarafından istek ve finansman bakımından eksik bulundu.

AB Konseyi Haziran 2011’de taslak 2012 bütçesine ilişkin görüşünü ortaya koyacak. Ekim ayında ise Avrupa Parlamentosu’nun 2012 bütçesine ilişkin görüşünü sunması öngörülüyor. 2012 yılı nihai AB bütçesinin, Kasım 2011’de Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesi bekleniyor.