İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 NİSAN 2011

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA ‘TÜRKİYE’DEKİ KADINLAR İÇİN 2020 PERSPEKTİFİ’ OTURUMU DÜZENLENDİ

Avrupa Parlamentosu (AP)  Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi tarafından düzenlenen ‘Türkiye’deki Kadınlar için 2020 Perspektifi’ başlıklı oturumda, Türkiye’de kadının konumu ve  mevcut zorlukların aşılması yönünde gelecek dönem atılması gereken adımlar tartışıldı. Komite Başkanı AP üyesi Eva-Britt Svensson’ın başkanlık yaptığı oturumun ilk bölümünde, raportör AP üyesi Emine Bozkurt ve Türkiye Kadının Statüsü Genel Müdürü Leyla Coşkun ile Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdür Yardımcısı Stefano Sannino konuşma yaptılar. İkinci bölümde ise TÜSİAD Kadın-Erkek Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Nur Ger ve Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi ve Eğitim-Sen toplumsal cinsiyet uzmanı Dr. Handan Çağlayan birer sunum gerçekleştirdiler. Emine Bozkurt konuşmasında Türkiye’de kadın hakları alanında yapılan düzenlemelerin henüz tam olarak uygulanamadığını, kadınların siyasi hayata katılımı ve kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, birçok alanda iyileştirmelere ve ilerleme kaydedilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

 

Geçtiğimiz aylarda, parlamenter Emine Bozkurt, hazırladığı rapora katkı sağlamak üzere, Türkiye’ye bir ziyarette bulunmuş ve kadın konusunda önde gelen birçok isimle fikir alışverişinde bulunmuştu. Bu çerçevede, Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen bir toplantıda, Bozkurt, üniversite öğrencileri ve İKV uzmanlarıyla bir araya gelmişti.