İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2011

“TÜRKİYE VE AB: SORUNLAR VE BEKLENTİLER” SEMİNERİ BUDAPEŞTE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İKV tarafından yürütülen AB Dönem Başkanlıkları Toplantılar Serisi kapsamında düzenlenen “Türkiye ve Avrupa Birliği: Sorunlar ve Beklentiler” başlıklı seminer, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirildi. İKV, Macar Avrupa Topluluğu (Hungarian European Society) ve Merkezi Avrupa Üniversitesi AB Genişleme Çalışmaları Merkezi (Central European University Center for EU Enlargement Studies – CENS) işbirliğinde Merkezi Avrupa Üniversitesi’nde (Central European University) 150’nin üzerinde dinleyicinin katılımı ile düzenlenen “Türkiye ve Avrupa Birliği: Sorunlar ve Beklentiler” başlıklı seminerde, Türkiye’nin AB ile ilişkileri farklı alanlarda ve değişik perspektiflerle ele alındı. Türkiye’nin AB üyeliğinin getireceği kazanımların vurgulandığı seminer kapsamında katılımcılar, ikili ilişkilerde ve üyelik sürecinde yaşanan sorunları değerlendirerek, muhtemel çıkış yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

 

Seminerin açış konuşmalarını sırasıyla, Macaristan Avrupa Derneği Başkanı  István Hegedus, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Kemal Gür, Macaristan Dışişleri eski Bakanı ve Merkezi Avrupa Üniversitesi AB Genişleme Çalışmaları Merkezi Müdürü Péter Balázs ile İKV Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu gerçekleştirdi.

 

 

 

Macaristan Avrupa Derneği Başkanı  István Hegedus, konuşmasında, Türkiye’nin 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlere odaklandığını; AB Dönem Başkanlığı görevini yürüten Macaristan’ın ise ‘başarısız’ olarak adlandırılabilecek bir Dönem Başkanlığı sürdürdüğünü belirtti. Macaristan’ın AB üyelik sürecinin birçok açıdan Türkiye için bir ‘model’ oluşturabileceğini ifade eden Hegedus, halihazırda Türkiye’nin AB adaylık sürecinin çok farklı açılardan (siyasi, hukuki, sosyal, ekonomik vb.) tartışılmakta olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Kemal Gür ise, çöküş dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu’nun bile “Avrupa’nın hasta adamı” olarak adlandırıldığını ifade ederken, o dönemde dahi Avrupalıların Türkleri “Asyalı” olarak görmediğini vurguladı ve mevcut önyargıların zihinlerde olduğunu söyledi.

Macaristan Dışişleri eski Bakanı ve Merkezi Avrupa Üniversitesi AB Genişleme Çalışmaları Merkezi Müdürü Péter Balázs, tüm üye ve aday ülkeler içerisinde ilişkilerin en sancılı olduğu ülkenin Türkiye olduğunu söyledi ve Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin başlamasından bu yana (Ankara Anlaşması) üç nesil geçtiğini, ancak halen üyelik hedefine ulaşılamadığını vurguladı. İKV Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu ise, Macaristan Dışişleri eski Bakanı  Péter Balázs’a cevaben, 1800’lü yıllardan bu yana Türklerin yüzünün Avrupa’ya çevrili olduğunu ve Avrupa entegrasyonunun Türkiye olmadan tamamlanamayacağını söyledi. Türkiye’nin dış politikadan, enerji güvenliğine; göçten, sınır güvenliğine kadar birçok alanda Avrupa’ya katkı sağlayacağını ifade eden Kabaalioğlu, Avrupa’nın AB’nin en büyük altıncı, dünyanın ise en büyük onaltıncı ekonomisi olan Türkiye’yi dışarıda bırakma lüksünün olmadığının altını çizdi.

Açış konuşmalarının ardından, Macaristan Avrupa Derneği Başkanı  István Hegedus başkanlığında “Türkiye ve AB: Ortak bir Gelecek?” başlığını taşıyan seminerin birinci oturumu gerçekleştirildi. Birinci oturum kapsamında, Dışişleri eski bakanları Prof. Dr. Mümtaz Soysal ve Prof. Dr. Emre Gönensay, Macaristan Dışişleri eski Bakanı ve Merkezi Avrupa Üniversitesi AB Genişleme Çalışmaları Merkezi Müdürü Péter Balázs, İKV Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu, Merkezi Avrupa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB Çalışmaları bölümü öğretim üyesi László Csaba ve Avrupa Komisyonu’nun Macaristan Temsilciliği’nde ekonomi ateşesi olarak çalışan László Jankovics birer konuşma gerçekleştirdiler.

Seminerin “Yeni Avrupa’da Türkiye?” başlığını taşıyan ikinci oturumunda ise Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feroz Ahmad, Macaristan Dışişleri Bakanlığı’nda enerji güvenliğinden sorumlu Büyükelçi Anita Orban, T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Tuncay Babalı, Ghent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Marc Maresceau, Macaristan’ın Hırvatistan Büyükelçisi Gábor Iván ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Leyla Tavşanoğlu birer konuşma gerçekleştirdiler. Söz konusu oturumun başkanlığını, Merkezi Avrupa Üniversitesi AB Genişleme Çalışmaları Merkezi araştırmacılarından Andras Deak yaptı.

Söz konusu seminer ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.