İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2011

G20 MALİYE BAKANLARI TOPLANDI

Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen G-20 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı,  14-15 Nisan 2011 tarihlerinde Washington'da yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan temsil etti.

Toplantıda G-20 ülkeleri, global finansal krizin tekrarını önlemeye dönük planın parçası olarak, Şubat ayında Paris’te gerçekleştirilen G20 zirvesinde de görüşülen,  ülkelerin ekonomi politikalarının, küresel ekonomiye getirdiği potansiyel riskleri ölçecek bir çerçeve üzerinde anlaşma sağladı. Buna göre, politikaları küresel istikrara tehdit oluşturan ülkeleri tespit etmek için bir tarama süreci prosedürü izlenecek. Bu kapsamda, G-20 ülkelerinin tamamı, daha önceden üzerinde uzlaşılan parametreler temelinde ekonomilerinin sağlığı konusunda testlere tabi tutulacak.

İki aşamadan oluşacak tarama sürecinin birinci bölümünde, tüm G-20 ülkeleri, ''kamu borcu ve bütçe açığı, özel tasarruflar ve özel kesim borçluluğu'' ile dış dengeyi oluşturan ticaret dengesi, net sermaye girişleri ve transferler olmak üzere iki tür gösterge üzerinden dört farklı yaklaşımla incelenecek. Birinci aşamanın ardından, belirlenen dört yaklaşımdan en az ikisinde büyük dengesizlikler gösteren ülkelerin, ikinci kez daha derin bir analize tabi tutularak,  söz konusu dengesizliklerin nedeninin ortaya koyulması hedefleniyor.

IMF, ülkelerin borç düzeyleri, bütçe açıkları ve ticaret dengelerine bakarak, politikalarının küresel ekonomi açısından  risk teşkil edip etmediğine ve bu politikaların değişip değişmemesi gerektiğine karar verecek.

Bu tarama süreciyle, ''güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeyi'' sağlamaya yönelik 2011 Eylem Planı'nı biçimlendirecek düzeltici ve koruyucu önlemler, Kasım ayında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde liderler tarafından tartışılacak. Planlanan bu sistemin bağlayıcı olmadığı, ancak ülkeleri politikalarını gönüllü olarak değiştirmeye ikna etmek için grup baskısı oluşturmasının amaçlandığı ifade ediliyor. Toplantıdan sonra düzenlenen basın toplantısında G-20 Dönem Başkanı Fransa'nın Maliye Bakanı Christine Lagarde, anlaşmayı, gelecekteki finansal krizleri önlemek ve küresel ekonomiyi yeniden canlandırmak için ivmeyi devam ettirecek önemli bir başarı olarak tanımladı. T.C Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan ise söz konusu sistemin, Güney Kore'de ortaya çıkan çerçeve kararının devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.