İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2011

IMF DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU YAYIMLANDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 12 Nisan 2011 tarihinde Dünya Ekonomik Görünüm raporu yayımlandı. Rapora göre küresel ekonomi bu yıl yüzde 4,4, 2012 yılında ise yüzde 4,5 büyüyecek. Gelişmiş ülkelerde yüzde 2,5’lik bir büyüme beklenirken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6,5 dolayında oldukça yüksek bir büyüme gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. 2011’de yüksek büyümenin beklendiği ülkelerin başında, geçen yıllarda da olduğu gibi yüzde 9,6 ile Çin ve yüzde 8,2 ile Hindistan geliyor. ABD’nin büyüme oranının yüzde 2,8, Avro Alanı’nın yüzde 1,6 ile düşük düzeyde olacağı tahmin ediliyor. Yaşadığı tsunami felaketinin ardından Japonya’da ise 2010 yılında kaydedilen yüzde 3,9’luk büyüme hızından sonra 2011’de yüzde 1,4’lük bir büyüme beklentisi söz konusu. Gelişmiş ülkelerde hızlı bir büyüme beklenmezken, dünyada özel sektör talebindeki canlanma ekonomide resesyon riskini geri plana itiyor. Diğer taraftan, yoğun talep karşısındaki arz yetersizliğinin özellikle hammaddelerde 1970’lerin kabusu “stagflasyon” endişesi yaratmakla birlikte ekonomik toparlanmayı engellemeyeceği düşünülüyor.

Rapora göre gelişmiş ülkelerin reel üretimleri, üretim kapasitelerinin henüz çok altında ve yüksek orandaki işsizlik ve düşük büyümenin önümüzdeki birkaç yılda da devam edeceği yönündeki tahminleri pekiştiriyor. Gelişmiş ülkelerdeki güçsüz büyüme, enflasyon beklentisini de 2011 yılı için fazla artırmıyor. Buna göre bu ülkeler arasında beklenen en yüksek enflasyon oranı yüzde 3,9 ile İngiltere’ye ait. Büyüyen ekonomilerin başında gelen Çin’de ise geçmiş yıllara kıyasla yüzde 4,2’lik bir enflasyon bekleniyor.

2011 yılında ABD için yüzde 8,1’lik bir bütçe açığı beklenirken, Japonya ve İngiltere’de bu oran sırasıyla yüzde 8,3 ve yüzde 6,6. Bu kadar büyük bütçe açıklarıyla birlikte borç yükleri de ABD, Japonya ve İngiltere için sırasıyla yüzde 100,  yüzde 229 ve yüzde 83 olarak raporda öngörülüyor. Avro Alanı’nın borç yükü ise yüzde 87 olarak tahmin ediliyor. Raporda işsizlik oranları ABD için yüzde 8,8; İngiltere için yüzde 7,8 ve Avro Bölgesi için de yüzde 9,9 olarak tahmin ediliyor.

2010 yılında yüzde 8,9 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2011’de yüzde 4,6 büyüyeceği tahmin ediliyor. 2010 yılında verdiği cari açıkla dünyada 15. sırada olan ülkemizin 2011 yılındaki düşük büyümesine rağmen cari açığının GSYİH’nin yüzde 8’ine ulaşılacağı tahmin ediliyor. Yüzde 8’lik bir cari açık, GSYİH’nin 780 Milyar dolar olacağı tahminiyle yaklaşık 62,5 Milyar Dolara karşılık geliyor.

Türkiye’de enflasyon oranı artış göstererek yüzde 7’ye ulaşırken, işsizlik oranı da Ocak ayında verilen yüzde 10,7’den yüzde 11,4’e yükseliyor.