İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2011

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI BARROSO İLE KOMİSYON ÜYESİ FÜLE, BALKAN ÜLKELERİNE REFORM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu başkanı José Manuel Barroso ve Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle, bazı Balkan Ülkelerine (Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ) bir ziyaret gerçekleştirdiler. Makedonya ve Karadağ’a yönelik için umut mesajları içeren ziyaret kapsamında, Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın AB üyeliği yolunda gerçekleştirdikleri reformların olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, yaptığı görüşmeler neticesinde Bosna Hersek’in Avrupa ailesinin bir parçası olduğu ve geleceğinin de Avrupalı olduğunu dile getirerek tam Avrupalı olabilmek için özellikle siyasi alandaki reformlarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Barroso ve Füle gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında müzakerelerde son aşamada olan Hırvatistan’ın 35 müzakere faslından 28’ini geçici olarak kapattığını belirterek, nihai bir tarihin henüz telaffuz edilemeyeceğini belirttiler. Barroso, Hırvatistan’ın üyelik öncesi yargı reformu, temel hak ve özgürlükler ile yolsuzlukla mücadele konularına odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Makedonya’nın Yunanistan’la yaşadığı isim sorununa değinen Barroso ve Füle, bu anlaşmazlığın bir an önce çözülmesi ile Makedonya’nın katılım müzakerelerine başlamasını istediklerini ifade ettiler. Barroso, Makedonya’nın siyasi diyalog, yargı, idari reform ve yolsuzlukla mücadele konularında ilerleme sağlamasının üyelik sürecinde çok önemli olduğunu da vurguladı. 

Son olarak, resmen 2010 yılında AB adayı olan Karadağ’ı ziyaret eden ikili, Karadağ’ın henüz katılım müzakerelerine başlaması için kesinleşmiş bir tarihin olmadığını belirterek, Karadağ’ın Avrupa Komisyonu’nun 2010 yılı İlerleme Raporu’nda belirttiği sorunların çözümünü amaçlayan bir ulusal stratejiye sahip olması gerektiğine vurgu yaptılar.