İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2011

AVRUPA KOMİSYONU PATENT İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN İKİ TÜZÜK TEKLİFİ HAZIRLADI

Avrupa Komisyonu 13 Nisan 20011 tarihinde patent başvuru ve alımları için geliştirilmiş işbirliği kapsamında iki Tüzük teklifi hazırladı. Buna göre herhangi bir şirket veya kişi Tek Avrupa Patenti’ne sahip olarak 25 AB üye ülkesinde buluşunun korunmasını sağlayabilecek. Komisyon’dan yapılan açıklamada Tekliflerin en kısa zamanda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun onayına sunulacağı, İspanya ve İtalya’nın da bu işbirliği sistemine yakın gelecekte dâhil olmalarının beklendiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Tekliflere göre, Avrupa patentine sahip olanlar, Avrupa Patent Ofisine (EPO) buluşlarının 25 üye ülkede korunması için başvuruda bulunabilecekler. Bu patent 25 üye ülkede aynı seviyede koruma sağlayacak ve başvurular herhangi bir dilde yapılabilecek, ancak EPO patentleri üç resmi dili olan İngilizce, Almanca ve Fransızca yayımlayacak.

EPO 2009 yılına oranla %11’lik bir artışla, 2010 yılında 235,000 Avrupa Patenti başvurusu aldı. Bu başvuruların %39’u 38 Avrupa ülkesinden (AB üyesi 27 ülkenin yanı sıra 11 Avrupa ülkesi), %26’sı ABD’den, %18’i Japonya’dan ve her biri %5 oranında olmak üzere Çin ve Güney Kore’den yapıldı. Patent alanında geliştirilmiş işbirliğine yönelik bu düzenlemelerle patent başvuru alımlarında %80 oranında maliyet avantajı elde edilmesi hedefleniyor.