İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2011

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde, bu hafta Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşma vardı. Bazı çevreler tarafından ikinci “one minute” olayı olarak değerlendirilen konuşma, farklı tepkilere yol açtı. Fransız bir parlamenterin sorusuna verdiği yanıtla, Sayın Erdoğan, AB lügatına “Fransız kalmak” deyimini sokmuş oldu. Bu vesileyle, kamuoyunda sıkça karıştırılan kurumlar arasında yer alan AB Konseyi ve Avrupa Konseyi arasındaki ayrıma dikkat çekmekte fayda var.

Devamını Oku

“TÜRKİYE VE AB: SORUNLAR VE BEKLENTİLER” SEMİNERİ BUDAPEŞTE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İKV tarafından yürütülen AB Dönem Başkanlıkları Toplantılar Serisi kapsamında düzenlenen “Türkiye ve Avrupa Birliği: Sorunlar ve Beklentiler” başlıklı seminer, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirildi.

Devamını Oku

NATO’YA ÜYE DEVLETLERİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI BERLİN’DE BİR ARAYA GELDİ

NATO Gayri resmî Dışişleri Bakanları Toplantısı 14-15 Nisan 2011 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi. Toplantının merkezinde daha çok Libya ve Libya’ya yönelik operasyon olsa da, ortaklık mekanizmaları, Afganistan ve NATO-AB ilişkileri de Üye Devletlerin Dışişleri Bakanları tarafından toplantıda değerlendirilen hususlar oldu.

Devamını Oku

G20 MALİYE BAKANLARI TOPLANDI

Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen G-20 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı, 14-15 Nisan 2011 tarihlerinde Washington`da yapıldı. Toplantıda Türkiye`yi Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan temsil etti.

Devamını Oku

AB ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ’NDE GÖÇMEN AKIŞI VE İTALYA’NIN DURUMU TARTIŞILDI

11 Nisan 2011 tarihinde Lüksemburg’da AB Dönem Başkanı Macaristan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında, Ben Ali rejiminin dağılması ve Libya’daki şiddet olaylarının tetiklediği göçmen akışlarına karşı Birliğin “dayanışma” ilkesinin nasıl hayata geçirebileceği tartışıldı.

Devamını Oku

IMF DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU YAYIMLANDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 12 Nisan 2011 tarihinde Dünya Ekonomik Görünüm raporu yayımlandı. Rapora göre küresel ekonomi bu yıl yüzde 4,4, 2012 yılında ise yüzde 4,5 büyüyecek. Gelişmiş ülkelerde yüzde 2,5’lik bir büyüme beklenirken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6,5 dolayında oldukça yüksek bir büyüme gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU’NUN AB ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELER RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, AB üyelik sürecindeki aday ve potansiyel aday ülkelerin 2010 yılı ve son çeyreğindeki ekonomik verilerini değerlendirdiği raporu, 8 Nisan 2011 tarihinde açıkladı. Raporda özel tüketim ve yatırımlar aracılığıyla Türkiye ekonomisinin gelişmeye devam ettiği bildirilirken, aday ve potansiyel aday Balkan ülkelerindeki ekonomik istikrarsızlıklara dikkat çekiliyor.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI BARROSO İLE KOMİSYON ÜYESİ FÜLE, BALKAN ÜLKELERİNE REFORM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu başkanı José Manuel Barroso ve Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle, bazı Balkan Ülkelerine (Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ) bir ziyaret gerçekleştirdiler. Makedonya ve Karadağ’a yönelik için umut mesajları içeren ziyaret kapsamında, Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın AB üyeliği yolunda gerçekleştirdikleri reformların olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Devamını Oku

RUSYA VE TÜRKİYE KARŞILIKLI OLARAK VİZEYİ KALDIRDI

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in Türkiye ziyareti kapsamında, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, 16 Nisan 2011 tarihinde Rusya ve Türkiye arasındaki vize uygulaması karşılıklı olarak kaldırıldı. İki ülke arasında bir yıl önce imzalanan Vize Muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte Rusya, Türk vatandaşlarının vize almadan gidebilecekleri 58. ülke oldu.

Devamını Oku

AB TEK PAZARININ İŞLEYİŞ VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN 12 ÖNCELİK BELİRLENDİ

Avrupa Komisyonu, 13 Nisan 2011 tarihinde, tek pazarın canlandırılmasına yönelik olarak sosyal politikadan, fikri mülkiyet haklarına kadar birçok alanda iç pazarın desteklenmesini hedefleyen 12 öncelik alanı belirledi. 2012 yılı sonuna kadar söz konusu önceliklere ilişkin temel hedefler belirlenecek.

Devamını Oku

AB VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Hatırlanacağı gibi, AB ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin sonuçlanmasının ardından, Avrupa Komisyonu’nun dikkati Hindistan’a yönelmişti. Hindistan ile 2007 yıllında başlayan STA müzakereleri yavaş ilerlemesine karşın geçtiğimiz hafta, Yeni Delhi ve Brüksel’de görüşmeler gerçekleştirildi.

Devamını Oku

AB DÖNEM BAŞKANI MACARİSTAN, YARI DÖNEM RAPORUNU YAYIMLADI

AB Dönem Başkanlığı görevini yürüten Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orbán, 14 Nisan 2011 tarihinde, Dönem Başkanlığı Yarı Dönem Raporu’nu kamuoyuna açıkladı. Aralarında iktisadi yönetişim, krizle mücadele, bölgesel uyumun güçlendirilmesi ve rekabet gücünün artırılmasında makro boyutta bölgesel işbirliği şekillerinin önemli rol oynadığı gerçeğinden hareketle oluşturulan Avrupa Danube Bölgesi Stratejisi, Roman kökenli vatandaşların topluma entegrasyonu, Batı Balkanlardaki AB genişlemesi gibi Dönem Başkanlığı önceliklerinde kat edilen mesafenin ve yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği raporda, Macaristan’ın bazı konularda ilerleme kaydettiği (Roman kökenli vatandaşların entegrasyonu ve Danube Bölgesi Stratejisi gibi), genişleme ve ekonomik krizle mücadele başta olmak üzere bazı konularda ise beklenen ilerlemeyi sağlayamadığı ifade edildi.

Devamını Oku

AB SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ HAFTASINI KUTLADI

Avrupa Birliği 11-15 Nisan 2011 tarihlerinde Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularını ele alan, tanıtan, tartışan ve kutlayan çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Haftanın en dikkat çekici olayı 12 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen ödül töreni oldu.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ ÜRÜNLERİNİ VERGİLENDİREN YÖNERGEDE REVİZYON ÖNERDİ

Avrupa Komisyonu, 13 Nisan 2011 tarihinde enerji ürünlerinin vergilendirilmesinde çevreye zarar vermeyen temiz enerjinin tüketimini destekleyen vergilendirme sisteminin benimsenmesine yönelik bir öneri sundu.

Devamını Oku

AB ÜYELERİ TARIM VE BALIKÇILIK BAKANLARI TOPLANTISI LÜKSEMBURG’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB üye ülkelerinin tarım ve balıkçılık bakanları 14 Nisan 2011 tarihinde Lüksemburg’taki Konsey toplantısında bir araya geldi. AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Macaristan’ın Kırsal Kalkınma Bakanı Sandor Fazekas tarafından yönetilen toplantının ana gündem maddelerini batı sularındaki balıkçılık çaba yönetiminin (effort management) yeniden gözden geçirilmesi ile tarım alanında tarımsal ürün kalite sınıflandırılması üzerine yapılan önerilerin gözden geçirilmesi oluşturdu.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU PATENT İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN İKİ TÜZÜK TEKLİFİ HAZIRLADI

Avrupa Komisyonu 13 Nisan 20011 tarihinde patent başvuru ve alımları için geliştirilmiş işbirliği kapsamında iki Tüzük teklifi hazırladı. Buna göre herhangi bir şirket veya kişi Tek Avrupa Patenti’ne sahip olarak 25 AB üye ülkesinde buluşunun korunmasını sağlayabilecek.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU HAVAYOLU YOLCU HAKLARINI GÖZDEN GEÇİRİYOR

Avrupa Komisyonu, onay tarihinden 6 yıl sonra havayolları müşterilerinin hizmet ve tazminatını düzenleyen 261/2004 sayılı AB Tüzüğü’nü mercek altına aldı. Varılan sonuç her ne kadar 6 yılda kat edilen yolun hem yolcular hem de havayolu şirketleri için olumlu olduğu yönünde olsa da, Avrupa Komisyonu 2010 yılında meydana gelen iklim koşullarının doğurduğu olumsuzlukları (özellikle Eyyafyallayöküll buzulundaki yanardağın patlaması sebebiyle) göz önünde bulundurarak 2004’ten bu yana var olan bu düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesine karar verdi.

Devamını Oku