İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-10 NİSAN 2011

AB MALİYE BAKANLARI TOPLANTISINDA PORTEKİZ’E MALİ YARDIM YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI

Portekiz, içinde bulunduğu borç krizini aşabilmek için 7 Nisan’da Avrupa Birliği'nden acil mali yardım talebinde bulundu. José Socrates Başkanlığındaki hükümet tarafından hazırlanan tasarruf paketinin Meclisten onay almaması üzerine hükümet istifa etmiş ancak seçimlerin yapılacağı 5 Haziran 2011’e kadar Socrates hükümetinin görevi sürdürmesi kararlaştırılmıştı. Reddedilen paket ülkede bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’ya oranının aşağı çekilebilmesi için sıkı önlemler öngören tasarruf tedbirlerini içermekteydi. Paketin reddedilmesinin ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Portekiz’in kredi notunu düşürmüş, ülkenin piyasalardan borçlanma maliyeti yükselmiş ve yüksek miktarda borcun çevirebilmesi tehlikeye girmişti.

8 Nisan’da yapılan ve AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN), Avrupa Merkez Bankası ve IMF’den üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda Portekiz’in mali yardım talebi değerlendirildi. ECOFIN toplantısında Avrupa Birliği tarafından Portekiz’e yardım için en kısa zamanda mali yardım sağlanması kararlaştırıldı. Söz konusu yardım Yunanistan ve İrlanda’dan sonra Avro Alanı’nda sağlanan yardım paketlerinin üçüncüsü olacak. Portekiz’in yaklaşık 80 milyar Avro mali desteğe ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Portekiz’e sağlanması planlanan mali yardımın Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, IMF ve Portekiz hükümetiyle birlikte yürütülmesi ve karşılığında ülkenin bir ekonomik ve mali istikrar programı hazırlaması ve uygulaması öngörülüyor. Programın Mayıs ortalarında kabul edilebilmesi için Portekiz hükümetiyle içeriği ve detaylarıyla ilgili görüşmelerin bir an önce başlaması gerekiyor. Bundan sonra da ülkede Haziran ayındaki seçimlerle iktidara gelecek yeni hükümet, programı derhal uygulamaya geçirebilecek.

Programın bütçe konsolidasyonu; büyüme ve rekabet gücünün artırılması için yapısal reformlar; mali sektörün likidite ve ödeme gücünün sağlanması için gerekli önlemler olmak üzere üç ana unsura dayanması öngörülüyor.