İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-10 NİSAN 2011

AVRUPA PARLAMENTOSU MAKEDONYA’YA İLİŞKİN KARARLAR ALDI

7 Nisan Perşembe günü Avrupa Parlamentosu’nda Makedonya ile ilgili kabul edilen karar metniyle Parlamento üyeleri, aday ülkelerden biri olan Makedonya’da büyüyen etnik gerginlikten, artan yolsuzluklardan ve son zamanlarda basın özgürlüğüne ve sivil toplum temsilcilerine karşı yapılan saldırılardan kaygı duyduklarını dile getirdiler. Ayrıca, genç nüfus içinde işsizlik oranının yüksek olması, yargı sisteminde uygulanması gereken reformların gecikmesi, sivil toplumu bastıran eylemlerin varlığı, medya özgürlüğünün kötüye gidişi ve son olarak, neredeyse her kurumda karşılaşılan yolsuzluk, Parlamento’nun endişeyle vurgu yaptığı diğer önemli konuları oluşturuyor.

Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu, Yunanistan ile Makedonya arasında “Makedonya” isminin kabulü konusunda devam eden anlaşmazlıktan derin bir üzüntü duyduğunu da raporda belirtti. Bilindiği gibi Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunu, Makedonya Cumhuriyeti’nin 1991 yılında kurulması ile başlayan ve o tarihten itibaren, 20 yıldır çözüme kavuşamayan bir sorun. Yunanistan’da, “Makedonya” ismi Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan coğrafi bölge olarak algılanıyor ve “Makedon” kelimesi bu bölgede yaşayanlara verilen isim olarak görülüyor. Bu nedenle AB üyesi Yunanistan’a sınır komşusu olarak “Makedonya Cumhuriyeti” adında bir devletin kurulması, Yunanistan tarafından Yunan toprakları üzerinde bir hak iddia eden ve Yunan tarihini sahiplenmeye çalışan bir devletin ortaya çıkışı olarak algılanıyor. Bu nedenden ötürü Yunanistan, Makedonya’nın bu isimle varlığını reddediyor ve bu ülkenin varlığını “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya’sı” (Former Yugoslavian Republic of Macedonia -FYROM) olarak kabul ediyor. Nitekim Yunanistan, bu sebepten ötürü Makedonya’nın AB katılım sürecini veto etmeye de devam ediyor. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu, son kararıyla AB’nin Batı Balkanlar genişlemesinin önemli bir parçası olan bu ülke ile hemen üyelik müzakerelerinin başlaması için diğer AB kurumlarına çağrıda bulundu.

AB’nin Batı Balkan, bir diğer deyişle Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğru olan genişleme süreci kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Stefan Füle, 7-9 Nisan 2011 tarihleri arasında bazı Batı Balkan ülkelerini (Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ) ziyaret etti. Ziyaret kapsamındaki ülkelerde ilgili yüksek temsilcilerle bir araya gelen Barroso ve Füle, tüm Balkan ülkelerinin AB umutlarını kuvvetlendiren mesajlar verdiler.