İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-10 NİSAN 2011

AVRUPALI İŞÇİ VE İŞVEREN ÖRGÜTLERİ, GÜVENCELİ ESNEKLİK KONUSUNDA ORTAK BİR PROJE YAPMA KARARI ALDI

ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu), BUSINESSEUROPE (Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu), CEEP (Avrupa Kamu Teşebbüsleri Merkezi) ve UEAPME (Avrupa Esnaf Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) işbirliğinde 31 Mart-1 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenen ve güvenceli esneklik konusunun ele alındığı konferans sonrasında, bu konuda ortak bir proje yapılacağı duyuruldu. İşçi ve işveren örgütlerini bir araya getirecek proje kapsamında işveren kesimi, güvenceli esneklik konusunda işverenlerin oynadığı rolü “yapıcı” olarak nitelendirirken, işçi sendikaları, güvenceli esneklik kavramının karmaşıklığı nedeniyle sıkıntıların mevcut olduğunu dile getirdi. Güvenceli esneklik uygulamaları konusunda işçi ve işverenlerin farklı görüşlere sahip olduğunu da vurgulayan işçi sendikaları, ortak bir mesajın verilmesinin bu nedenle zor olduğunu ifade ettiler.