İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-10 NİSAN 2011

AP, KADINA YÖNELIK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ BİR RAPOR KABUL ETTİ

AP üyesi Eva-Britt Svensson tarafından kaleme alınan “Kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni AB politika çerçevesinin öncelikleri ve çerçevesi” başlıklı önerge, 5 Nisan 2011 tarihinde AP Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tecavüz ve kadına karşı cinsel içerikli şiddetin her türlüsünün tüm AB Üye Devletlerinde suç olarak kabul edilmesi ve bu durumlarda doğrudan cezai şartların uygulanmasının öngörüldüğü önerge kapsamında ayrıca Üye Devletlerden, herhangi bir geleneksel veya dini gerekçenin kadına yönelik cinsel içerikli şiddet için “hafifletici neden” olarak sayılmamasını talep ediyor (namus cinayeti veya kadın sünneti gibi). Önerge ayrıca Üye Devletleri, cinsel içerikli şiddete maruz kalmış göçmen kadınların korunması amacıyla, başta mağdurların rahatlıkla sağlık hizmetlerine erişimi ve hukuki danışmanlık alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaları konusunda çağrıda bulunuyor.