İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-10 NİSAN 2011

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Libya operasyonu ardından, 2012 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için umduğu oy artışını sağlayamayan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kimi yorumculara göre sağ seçmenden alacağı oyları artırmak için laiklik, İslam ve göç politikaları konusunda daha sert bir pozisyon alacak.

Devamını Oku

AB MALİYE BAKANLARI TOPLANTISINDA PORTEKİZ’E MALİ YARDIM YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI

Portekiz, içinde bulunduğu borç krizini aşabilmek için 7 Nisan’da Avrupa Birliği`nden acil mali yardım talebinde bulundu. José Socrates Başkanlığındaki hükümet tarafından hazırlanan tasarruf paketinin Meclisten onay almaması üzerine hükümet istifa etmiş ancak seçimlerin yapılacağı 5 Haziran 2011’e kadar Socrates hükümetinin görevi sürdürmesi kararlaştırılmıştı.

Devamını Oku

ATİFETE YAHYAGA, KOSOVA’NIN YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Kosova meclisinde bulunan siyasi partiler PDK, LDK ve AKR’nin Cumhurbaşkanlığının doğrudan halkoyuyla belirlenmesini öngören Anayasa değişikliği görüşmeleri sonucunda, üzerinde uzlaşmaya vardıkları ve ortak aday olarak belirledikleri Atifete Yahyaga, Meclis’te 120 milletvekilinden 80’inin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU MAKEDONYA’YA İLİŞKİN KARARLAR ALDI

7 Nisan Perşembe günü Avrupa Parlamentosu’nda Makedonya ile ilgili kabul edilen karar metniyle Parlamento üyeleri, aday ülkelerden biri olan Makedonya’da büyüyen etnik gerginlikten, artan yolsuzluklardan ve son zamanlarda basın özgürlüğüne ve sivil toplum temsilcilerine karşı yapılan saldırılardan kaygı duyduklarını dile getirdiler.

Devamını Oku

AVUSTURYA’DA İKİ DİLLİ TABELA KRİZİ

Avusturya’nın Sloven azınlığın bulunduğu eyaletlerinde yer isimleri ve yol tabelalarının hem Almanca hem Slovence yazılması ile ilgili tartışmaların siyasi bir kriz haline gelme ihtimali giderek artıyor. 2008 yılında bir trafik kazasında ölen Avusturyalı aşırı sağcı siyasetçi Jörg Haider’in valiliğini yaptığı ve önemli bir Sloven azınlığa ev sahipliği yapan Kaernten Eyaleti sorunun merkezini oluşturuyor.

Devamını Oku

AVRUPALI İŞÇİ VE İŞVEREN ÖRGÜTLERİ, GÜVENCELİ ESNEKLİK KONUSUNDA ORTAK BİR PROJE YAPMA KARARI ALDI

ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu), BUSINESSEUROPE (Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu), CEEP (Avrupa Kamu Teşebbüsleri Merkezi) ve UEAPME (Avrupa Esnaf Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) işbirliğinde 31 Mart-1 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenen ve güvenceli esneklik konusunun ele alındığı konferans sonrasında, bu konuda ortak bir proje yapılacağı duyuruldu.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU, ROMANlaRIN ENTEGRASYONU KONUSUNDA BİR TEBLİĞ YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu 5 Nisan 2011 tarihinde, Üye Devletlerin sınırları içerisinde ikamet eden Roman kökenli vatandaşların, topluma daha iyi entegre olabilmesi için ulusal stratejilerinin belirlenmesini içeren bir tebliğ yayımladı.

Devamını Oku

AP, KADINA YÖNELIK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ BİR RAPOR KABUL ETTİ

AP üyesi Eva-Britt Svensson tarafından kaleme alınan “Kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni AB politika çerçevesinin öncelikleri ve çerçevesi” başlıklı önerge, 5 Nisan 2011 tarihinde AP Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Devamını Oku

FRANSA’DA PEÇE YASAĞI UYGULANMAYA BAŞLANDI

Fransa, 11 Nisan 2011 tarihinde peçe yasağını uygulamaya koyarak, İslami kılık ve kıyafetlerle ilgili kısıtlamaları hayata geçiren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yürürlüğe giren yeni Fransız yasasına göre kamuya açık alanlarda peçe takan kadınlara 150 Avro para cezası verilmesi öngörülüyor.

Devamını Oku