İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

İKV, FRANSA’DA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KONUSUNDA BİR KONFERANS DÜZENLEDİ

17-18 Mart 2011 tarihlerinde İKV, Saint Étienne Jean Monnet Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye ve Avrupa Birliği - Bir Durum Tespiti” başlıklı seminerde, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri farklı boyutları ile ele alındı. Geniş katılımın sağlandığı konferansta, müzakere sürecinde yaşanan sorunlar ve ilişkilerin geleceği üzerine analiz ve değerlendirmeler yapıldı. Konferansta konuşmacı olarak yer alan uzmanlar, akademisyenler ve siyasetçiler, Türkiye ve AB arasındaki mevcut ilişkiler ve Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan konuların yanı sıra Türkiye’nin AB’ye katılımı ile AB’de ve Türkiye’de kurumsal ve hukuki düzlemde ortaya çıkması muhtemel etkileri de irdeleyen sunumlar gerçekleştirdiler.

Saint Étienne şehri Belediye Başkanı, Saint Étienne Jean Monnet Üniversitesi Rektörü ve üniversitenin Hukuk Fakültesi Dekanı tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından, İKV Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun yanı sıra, Dışişleri eski Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu eski Başkanlarından Bülent Akarcalı, Türkiye’nin eski Fransa Büyükelçilerinden emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Mehmet Bilir, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Bülbül, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jale Civelek ve Millyet Gazetesi yazarı Kadri Gürsel sunumlarıyla katkıda bulundular.

Konferansın ilk oturumunda Türkiye-AB ilişkileri siyasal ve diplomatik açılardan ele alınırken, konferansın devamında Türkiye-AB ilişkilerinde Ankara Anlaşması’nın oluşturduğu hukuki temel, süreç içinde gerçekleşen uyum ve koordinasyon çabaları ve hâlihazırda devam eden müzakere süreci masaya yatırıldı. Konferansın ikinci gününde ise Türkiye-AB Gümrük Birliği, enerji ve göç alanında işbirliği gibi tematik alanlarda yapılan konuşma ve tartışmaların ardından, Türkiye’nin olası AB üyeliğinin siyasi ve hukuki etkileri ele alındı. Söz konusu konferans, İKV’nin AB ülkelerinde gerçekleştirdiği, Türkiye’nin AB süreci, AB karşısındaki hak ve yükümlülükleri ile üyelik hedefi hakkında daha fazla farkındalık yaratmayı hedefleyen iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yeni bir halkasını oluşturuyor.