İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

BM GENEL SEKRETERİ`NİN KIBRIS RAPORU GÜVENLİK KONSEYİ’NDE

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından hazırlanan ve BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kıbrıs Raporu 15 Mart 2011 tarihinde görüşüldü. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, oturum sonrasında Kıbrıslı liderlerle BM Genel Sekreteri arasında bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunda, bu durumun daha çok Mart ayının sonuna kadar müzakere sürecinde ilerleme sağlanıp sağlanamayacağına bağlı olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı gibi, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki son gelişmeleri ele alan raporu 4 Mart 2011 tarihinde açıklanmıştı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında açıklanan son rapora göre çok farklı ifadeler içermeyen raporun en çarpıcı noktasının, BM Genel Sekteri’nin müzakerelerin ucu açık bir süreç olamayacağı ve sırf görüşmek uğruna sonu gelmez müzakerelere izin veremeyeceklerini belirttiği bölüm olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı. Genel Sekreter, ayrıca, 2011 yılının ikinci çeyreğindeki siyasi ortamın, müzakerelerde önemli ilerleme sağlamaya daha az uygun olacağını vurgulamış ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ve Türkiye’de seçimlere yaklaşılırken müzakerelerin ivme kaybetmesi yönünde gerçek bir risk bulunduğunu belirtmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından önerilen, belirli bir takvime uyma koşuluyla, güvenlik başlığı hariç diğer tüm başlıkları paralel şekilde görüşme yönünde bir plan fikrinin raporda yer alması Kıbrıs Türk tarafını memnun eden bir gelişme olmuştu.

Genel Sekreter Ban Ki-moon uygun gördüğünde, iki tarafla da danışma halinde olarak, çok taraflı bir toplantının yapılması için, özlü konularda yeterli ilerleme sağlanıp sağlanmadığına da karar vereceğini belirtmişti.

Hatırlanacağı üzere, Kıbrıslı liderlerle BM Genel Sekreteri arasındaki en son üçlü görüşme 18 Kasım 2010 tarihinde New York’ta gerçekleştirilmiş, bu görüşmenin bir hafta sonrasında Genel Sekreter, Kıbrıs’taki son gelişmelerle ilgili raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunmuştu. Bir sonraki üçlü görüşme ise New York görüşmesinde üzerinde mutabık kalındığı gibi, 26 Ocak 2011 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilmişti.