İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

JAPONYA’DAKİ NÜKLEER KRİZİN AB`DEKİ YANKILARI SÜRÜYOR

Japonya’da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hasar gören Fukuşima-Daiçi nükleer santralindeki radyasyon sızıntısı, Avrupa Birliği Üye Devletlerin enerji bakanlarının bir araya geldiği 21 Mart 2011 tarihli olağanüstü toplantıda ele alındı. Bilindiği üzere, Fukuşima-Daiçi nükleer santraline ilişkin gelişmeler 15-16 Mart tarihlerinde Parlamento’da düzenlenen toplantılarda değerlendirilmiş ve Avrupa Birliği’ndeki 143 adet nükleer santralin güvenlik testinden geçirilmesi önerilmişti. Söz konusu öneri, 24-25 Mart 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı’nda ele alınacak ve kabul edilmesi halinde nükleer santrallerin güvenlik testleri yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği sınırları içerisindeki 143 nükleer santralin depremlerden terör saldırılarına kadar pek çok tehdit karşısında dayanıklılığının değerlendirileceği testlerin sonuçları, nükleer santrallerdeki AB güvenlik standartlarının 2012 yılı içerisinde yeniden gözden geçirilmesine dayanak teşkil edecek. Ancak test sonuçlarına göre güvenliği yetersiz bulunan nükleer tesislerinin derhal kapatılması gündemde değil. Bilindiği üzere, nükleer santrallerin kurulması ve kapatılmasıyla ilgili kararlar üye ülkelerin kendi takdirine bırakılırken, AB çapında sadece nükleer güvenlik standartlarına ilişkin düzenlemeler bulunuyor.

Japonya’daki nükleer sızıntı sonrasında yapılan değerlendirmelerde üye ülkelerin farklı görüşlere sahip oldukları görülüyor. 1970’lerin sonunda elektrik üretimi için nükleer enerji kullanımını yasaklayan Avusturya, Japonya’daki felaketin nükleer enerjinin kullanımına ilişkin geniş çaplı bir tartışmayı başlatması gerektiğini savunurken, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya mevcut ortamın siyasi kararlar alınması için uygun olmadığı görüşündeler.

AB içerisindeki tartışmalar sırasında Akkuyu’da kurulması planlanan Türkiye’nin ilk nükleer santrali de gündeme geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papoulias tıpkı Yunanistan gibi deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin nükleer santral inşa etme kararını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. GKRY Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanou ise Türkiye’nin nükleer santral inşa etme girişimine ilişkin endişelerini AB nezdinde dile getireceklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Türkiye tarafından yapılan açıklamalar, nükleer enerji yatırımlarından vazgeçilmeyeceği yönünde.