İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

“ALMAN MARSHALL FONU”NUN TRANSATLANTİK EĞİLİMLER ANKET SONUÇLARI

Alman Marshall Fonu’nun ( The German Marshall Fund) her yıl 12 ülkede geniş çaplı bir kamuoyu araştırması yaparak gerçekleştirdiği “Transatlantik Eğilimler Anketi”nin sonuçları açıklandı. Bu yıl, Obama Dönemi’nde Transatlantik ilişkiler, Çin, Avro Krizi gibi bölümlere yer verilen araştırmada, Türkiye-AB ve Türkiye-ABD ilişkilerinin irdelendiği “Türkiye ve Batı” bölümüne geniş yer ayrıldı.

Ankete göre, Türkiye’de yaşayanların sadece yüzde 38’i AB üyeliğinin iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Hatırlanacağı gibi, 2004 yılında yapılan aynı araştırmada bu oran yüzde 73 idi. Araştırmaya göre, Türkiye’deki bu düşüşün en önemli sebebi AB liderlerinin Türkiye’nin önüne çıkardığı engeller.

Bunun yanı sıra, ABD kamuoyunda Türkiye’nin AB üyeliğini iyi bir şey olarak görenlerin oranı yüzde 40. Diğer bir deyişle, ABD’de Türkiye’nin AB üyeliği için önemli bir destek var. Ancak, ABD’nin aksine, anket sonuçlarına göre AB kamuoyunun sadece yüzde 22’si Türkiye’nin AB üyeliğini iyi bir şey olarak tanımlıyor. Kamuoyunda Türkiye’nin üyeliğinin iyi bir şey olmayacağı düşünülse de genel yaklaşım bunun “olası” olduğu yönünde.

Anket kapsamında, sadece kamuoyuna değil araştırma kapsamındaki ülkelerin liderlerine, siyasetçilerine, akademisyenlerine ve medya mensuplarına da aynı sorular yöneltildi. Ankette, Türkiye’nin AB’ye üye olması ihtimali sorulduğunda ise liderlerin ve kamuoyunun bu konuda çok farklı yüzdelere sahip olduğu görülüyor. Liderler olarak adlandırılan bu grubun halka göre Türkiye’nin AB üyeliğine daha iyimser baktığı tespit edildi.  ABD liderlerinin yüzde 71’i, AB liderlerinin de yüzde 51’i Türkiye’nin AB üyeliğini iyi bir şey olarak tanımlıyor. Ancak, her ne kadar AB ve ABD liderleri Türkiye’nin üyeliğini iyi bir şey olarak görse de Türkiye’nin AB üyeliğini “ihtimal dâhilinde olmayan bir olay” olarak tanımlıyorlar.

Avrupa Birliği kurumlarına göre de toplanan veriler Türkiye’nin üyeliğine Avrupa’nın bakışı konusunda önemli ipuçları veriyor. Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’nde Türkiye’nin AB üyeliğini olumlu olarak karşılayanların oranı yüzde 64 iken, Avrupa Parlamentosu’nda bu oran yüzde 48’e düşüyor.

Türkiye’nin Batı ile ortak değerleri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin soruya verilen cevaplarla ilgili çok önemli veriler elde edildi. Avrupa kamuoyunun yüzde 60’ı Türkiye’nin Batı’dan çok farklı değerleri olduğunu düşünüyor; ABD kamuoyunda ise bu oran yüzde 46. Aynı soru liderlere sorulduğunda ise dağılım kamuoyu sonuçlarının tam tersini işaret ediyor. Avrupalı liderlerin yüzde 62’si ile Amerikalı liderlerin yüzde 78’i Türkiye’nin Batı ile yeterli ortak değerleri paylaştığını düşünüyor.