İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

AVRO ALANI MALİYE BAKANLARI AVRUPA KURTARMA FONU`NU DEĞERLENDİRDİ

14 Mart 2011 tarihinde toplanan Avro Alanı Maliye Bakanları (Eurogroup) geçen haftaki Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısında Avrupa Kurtarma Fonu (EFSF) kapasitesinin 400 Milyar Avro’ya çıkarılmasına ilişkin alınan kararların uygulanması üzerinde görüştüler. Avro Alanı ülkeleri ve alanın dışındaki 10 ülkenin de bir araya geldiği toplantıda, hâlihazırda Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı (EFSF) olarak adlandırılan fonun 2013’te yerini alacak Avrupa İstikrar Mekanizması’na (ESM) ilişkin planlar ve söz konusu fonlara ülkelerin katkıları değerlendirildi.

Avro Alanı liderleri yeni kurulacak fonun (ESM) borç verme kapasitesinin 500 Milyar olması üzerinde anlaştılar. Geçici olan EFSF fonu ve sürekli olacak ESM’nin ülke borçlarına yatırımı doğrudan üye ülkeler tarafından karşılanacak ve sadece Avrupa Merkez Bankası gibi hissedarların elinde bulunan ikincil piyasa hisselerini almasına izin verilecek. EFSF veya ESM tarafından doğrudan bir Avro Alanı ülkesi hisselerinin satın alınması istisnai olacak ve ilgili ülkenin hisseleri satması yapısal düzenleme programı sunmasına bağlı olacak. Toplantıda ayrıca Avro Alanı liderleri Avrupa’da ekonomik yönetişime ilişkin reform mevzuatı üzerinde görüştüler.

Eurogroup toplantısının devamı, 21 Mart 2011 tarihinde yapılacak ve Avro Alanı krizinde hayata geçirilecek çözüm mekanizmalarına 24-25 Mart 2011 tarihlerinde yapılacak Konsey Zirvesi’nde görüşülmek üzere nihai hali verilecek.