İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

TARIM KONSEYİ’NDE 2013 SONRASI OTP ÜZERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

17 Mart 2011 tarihinde Brüksel’de Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanı Sándor Fazekas başkanlığında toplanan Avrupa Birliği (AB) Tarım Konseyi, Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında 2013 yılından sonraki dönemde hayata geçirilmesi gereken reformlara ilişkin nihai karar metnini görüştü ancak bakanlar ortak bir metin üzerinde anlaşmaya varamadı. Altı üye ülkenin, Macaristan Dönem Başkanlığı tarafından sunulan metne ilişkin çekinceleri olduğunu belirtmeleri sebebiyle, yapılan oylamada nitelikli çoğunluk sağlanmasına rağmen metin resmiyet kazanamadı. Bu sebeple, Macaristan Dönem Başkanlığı kendi hazırladığı metni kamuoyuna sundu. İngiltere, İsveç, Danimarka ve üç Baltık ülkesi tarafından kabul edilmeyen “2020’ye doğru OTP: Gıda, Doğal kaynaklar ve Bölgesel Sorunları Aşmak” konulu tebliğin toplantının ardından yayımlanması bekleniyordu. Bu tebliğin Komisyon’un 2013 sonrasında OTP için yapılacak düzenlemelere ilişkin öneriler açısından bir ön hazırlık olması amaçlanmaktaydı. Toplantıda, altı ülkenin OTP’nin geleceğine dair çekincelerini belirttiği ana konular ise tarımın AB bütçesinden alacağı pay, doğrudan gelir desteğinin dağıtımı ve piyasa tedbirleri oldu. Macaristan Dönem Başkanlığı’nın yayımladığı tebliğde bu üç alanda da önemli tespitlerde bulunuldu. Tebliğ metninde 2013 sonrasında OTP’nin en önemli ortak politika alanlarından biri olarak kalması amaçlanırken AB bütçesi içerisinden de hedeflere ulaşmak amacıyla gereken payın ayrılması gerektiği savunuldu. Aynı zamanda 2020’ye doğru OTP içerisinde en önemli destek mekanizmasının doğrudan gelir desteği sistemi olacağı da metinde vurgulandı.

Avrupa Komisyonu’nun Tarım’dan Sorumlu Üyesi Dacian Ciolo, Konsey Toplantısı öncesi 14 Mart’ta Münih’te katıldığı bir toplantıda, 2013 sonrası 2020’ye doğru OTP’nin en önemli hedeflerinden biri olan bürokratik işlemlerin azaltılması konusunda kayda değer ilerleme sağlandığını açıkladı. 2012 yılı sonuna kadar OTP’ye ilişkin bürokratik işlemlerin yüzde 25 oranında azaltılması hedeflenirken, bu hedefin aşılacağı ve 2012 yılı sonunda bürokratik işlemlerin yüzde 36 oranında azaltılacağı ifade edildi. Bürokratik işlemlerin azaltılması ve OTP’nin bürokratik yapılanmasının etkinliğinin artırılması Macaristan Dönem Başkanlığı’nın yayımladığı tebliğde de altı çizilen noktaların başında geliyor.