İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

AB ÇEVRE KONSEYİ TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİ

AB üye ülkelerinin Çevre Bakanları, 14 Mart 2011 tarihinde AB Çevre Konseyi toplantısı için AB Dönem Başkanı Macaristan’ın Çevre Bakanı liderliğinde Brüksel’de bir araya geldiler. Toplantının ana gündem maddelerini yeniden gözden geçirilen e-atık yönergesi, cıva maddesinin hızlı bir şekilde yok edilmesi ve plastik torbalara ilişkin uygulanması planlanan yasak oluşturdu. Toplantının başında tüm Üye Devlet temsilcileri Japonya’da yaşanan depreme ve nükleer felakete ilişkin ortak üzüntülerini ve desteklerini dile getirdiler.

 Toplantıda AB Çevre Konseyi üyeleri, değiştirilen taslak e-atık yönergesi (2002/96 sayılı Yönerge) hakkında zor da olsa siyasi bir anlaşmaya vardılar. İlgili yönerge, 2016 yılından itibaren, her üye ülke için, ulusal pazarlarında bir yılda yer alan elektrikli ve elektronik cihazların ortalama ağırlığının yüzde 45’i kadar atığın toplanmasını, 2020 yılından itibaren de bu hedefin yüzde 65’e çıkarılmasını öngörüyor. Ancak, yeni üye olan ve az elektrikli cihaz tüketimi yapan ülkeler (Macaristan, Litvanya, Letonya, Malta, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Slovakya) bu hedeflerin karşılanması konusunda daha esnek olabilecekler. Bu konuda siyasi anlaşmaya varan tüm üye ülkelerin yönergenin uygulanmasında da aynı uyum içinde olması bekleniyor.

AB Çevre Konseyi toplantısının bir diğer gündem maddesi ise çevreden toplatılmaya başlatılan cıva maddesi ve cıva maddesine sahip ürünler oldu. Çevre Konseyi, AB’de doğada bulunan cıva maddesinin ve cıva içeren ürünlerin yok edilmesi ve toplatılması işleminin hızlandırılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, bu maddenin kullanımı ve ithalatının tamamen yasaklanmasına ilişkin bir karar alındı. Bu doğrultuda Konsey, Avrupa Komisyonu’nun gereken çalışmaları en kısa sürede tamamlaması gerektiğini belirtti.

 Konsey gündeminin bir diğer önemli maddesi ise plastik torba kullanımına getirilmesi düşünülen yasak oldu. Bakanlar, AB’de yılda kişi başına kullanılan plastik torba, çanta vb. ürünlerin miktarının çokluğundan endişe duyduklarını dile getirdiler. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun Çevre’den Sorumlu Üyesi Janez Ptoénik, plastik torba kullanımına ilişkin AB çapında bir etki analizi çalışması yaptıklarını ve görüşlerini Konsey’e bildireceklerini dile getirdi. Deniz kirliliğinin de önemli bir parçası haline gelen plastik torbaların kullanımının tamamen yasaklanması çoğu Üye Devlet tarafından desteklendi. Bundan sonra Komisyon, plastik torbaların kullanımı, yasaklanması ve geri dönüşümüne ilişkin yapılacak düzenlemeleri atık yönergesi ile uyumlaştırmak adına çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.