İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

2012 AVRUPA AKTİF YAŞLANMA VE BİRLİKTELİK YILI RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Parlamentosu (AP) İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi, 16 Mart 2011 tarihinde, AP Üyesi Martin Kastler tarafından hazırlanan 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Birliktelik Yılı’na ilişkin raporu 44 oy ile kabul etti. Temel hedefleri yaşlı Avrupa nüfusunun toplum ile daha iyi bütünleşmesinin sağlanması ve nesiller arasındaki engellerin kaldırılması olarak belirlenen Aktif Yaşlanma ve Birliktelik Avrupa Yılı kapsamında, “nesillerarası birliktelik” kavramının AB çapında yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi’nde kabul edilen rapora göre, söz konusu kavramların geliştirilmesi için uluslarüstü, ulusal ve yerel düzeylerde, sosyal ortakların, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün katkılarıyla çeşitli farkındalık kampanyalarının düzenlenmesi ve konu ile ilgili iyi uygulamaların Birlik genelinde tanıtımının yapılması öngörülüyor. Komiteyi oluşturan Parlamento üyeleri ayrıca, özellikle istihdamda aktif yaşlanma politikalarının geliştirilmesi için, hayat boyu öğrenme ve eğitim olanaklarının artırılması ve yaşa duyarlı çalışma koşullarının özel işletmeler tarafından benimsenmesini talep ediyor.

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat verilerine göre, AB’deki aktif nüfusun 2030 yılına kadar yüzde 6,8 oranında azalması bekleniyor. Söz konusu azalma, 20,8 Milyon kişinin 2030 yılına kadar “yaşlı” nüfusa dâhil olmasından kaynaklanıyor. Bu durumda, 2030 yılında 15-64 yaşları arasında aktif olarak çalışan her iki kişiye karşılık, 65 yaş üstü bir kişi düşecek. Aktif çalışan nüfustaki bu hızlı düşüşün başta AB üye ülkelerinin emeklilik sistemleri olmak üzere, kamu harcamaları üzerinde ciddi bir yük oluşturması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi tarafından kabul edilen rapora http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=EMPL adresinden ulaşılabilir.