İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-30 MART 2011

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Japonya’daki depremin ve ardından yaşanan tsunaminin yol açtığı kayıplar ve nükleer radyasyon sızıntısının etkileri henüz giderilmemişken, Bingazi’de muhaliflere yönelik güç kullanımının artışı ve Libya’da Kaddafi’nin geri adım atmaması sebebiyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde alınan karar, dünyada çok önemli ve beklenmedik gelişmelerin tetikleyicisi oldu.

Devamını Oku

İKV, FRANSA’DA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KONUSUNDA BİR KONFERANS DÜZENLEDİ

17-18 Mart 2011 tarihlerinde İKV, Saint Étienne Jean Monnet Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye ve Avrupa Birliği - Bir Durum Tespiti” başlıklı seminerde, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri farklı boyutları ile ele alındı. Geniş katılımın sağlandığı konferansta, müzakere sürecinde yaşanan sorunlar ve ilişkilerin geleceği üzerine analiz ve değerlendirmeler yapıldı.

Devamını Oku

BM GÜVENLİK KONSEYİ LİBYA’YA KARŞI BİR OPERASYON BAŞLATTI

17 Mart 2011’de New York’ta toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1973 sayılı karar çerçevesinde Libya’yı, sivilleri koruma amacıyla “uçuşa yasak bölge” ilan etti. Söz konusu karar, 10 üyenin “evet” oyuyla kabul edilirken, Çin, Rusya, Almanya, Hindistan ve Brezilya oylamada “çekimser” kaldılar.

Devamını Oku

BM GENEL SEKRETERİ`NİN KIBRIS RAPORU GÜVENLİK KONSEYİ’NDE

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından hazırlanan ve BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kıbrıs Raporu 15 Mart 2011 tarihinde görüşüldü. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, oturum sonrasında Kıbrıslı liderlerle BM Genel Sekreteri arasında bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunda, bu durumun daha çok Mart ayının sonuna kadar müzakere sürecinde ilerleme sağlanıp sağlanamayacağına bağlı olduğunu belirtti.

Devamını Oku

JAPONYA’DAKİ NÜKLEER KRİZİN AB`DEKİ YANKILARI SÜRÜYOR

Japonya’da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hasar gören Fukuşima-Daiçi nükleer santralindeki radyasyon sızıntısı, Avrupa Birliği Üye Devletlerin enerji bakanlarının bir araya geldiği 21 Mart 2011 tarihli olağanüstü toplantıda ele alındı.

Devamını Oku

“ALMAN MARSHALL FONU”NUN TRANSATLANTİK EĞİLİMLER ANKET SONUÇLARI

Alman Marshall Fonu’nun ( The German Marshall Fund) her yıl 12 ülkede geniş çaplı bir kamuoyu araştırması yaparak gerçekleştirdiği “Transatlantik Eğilimler Anketi”nin sonuçları açıklandı. Bu yıl, Obama Dönemi’nde Transatlantik ilişkiler, Çin, Avro Krizi gibi bölümlere yer verilen araştırmada, Türkiye-AB ve Türkiye-ABD ilişkilerinin irdelendiği “Türkiye ve Batı” bölümüne geniş yer ayrıldı.

Devamını Oku

AİHM`DEN, DEVLET OKULLARI HAÇ ASILMASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Mart 2011 tarihinde, devlet okullarının sınıflarında haç asılmasının insan haklarına ters düşmediğine ve haçların sınıflarda asılıp asılmayacağına ilişkin kararın Üye Devletlerin iradesine bırakılabileceğine hükmetti.

Devamını Oku

PORTEKİZ`DEN İSTANBUL`DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE KOLAYLIĞI

Portekiz`in Ankara Büyükelçiliği, Portekiz ve Macaristan Büyükelçilikleri arasında imzalanan anlaşma uyarınca, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren İstanbul`daki Macaristan Konsolosluğu`nun da Portekiz`i ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize başvurularını kabul etme yetkisine sahip olduğu açıklandı.

Devamını Oku

G7 MALİYE BAKANLARI JAPON YENİNE MÜDAHALE KARARI ALDI

G7 ülkeleri Japonya’da meydana gelen yıkıcı deprem ve ardından yaşanan tsunami ve nükleer krizin etkisiyle Japon Yeni’nde görülen aşırı değerlenme nedeniyle 18 Mart 2011 tarihinde Yen’e koordineli bir şekilde müdahale kararı aldı.

Devamını Oku

AB MALİYE BAKANLARINDAN EKONOMİK YÖNETİŞİM ÜZERİNDE GÖRÜŞ BİRLİĞİ

27 AB üye ülkesinin Maliye Bakanları (ECOFIN) Avrupa’da ekonomik yönetişimin harekete geçirilmesi için gerekli mevzuat tasarısı üzerinde uzlaşmaya vardılar.

Devamını Oku

AVRO ALANI MALİYE BAKANLARI AVRUPA KURTARMA FONU`NU DEĞERLENDİRDİ

14 Mart 2011 tarihinde toplanan Avro Alanı Maliye Bakanları (Eurogroup) geçen haftaki Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısında Avrupa Kurtarma Fonu (EFSF) kapasitesinin 400 Milyar Avro’ya çıkarılmasına ilişkin alınan kararların uygulanması üzerinde görüştüler.

Devamını Oku

TARIM KONSEYİ’NDE 2013 SONRASI OTP ÜZERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

17 Mart 2011 tarihinde Brüksel’de Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanı Sándor Fazekas başkanlığında toplanan Avrupa Birliği (AB) Tarım Konseyi, Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında 2013 yılından sonraki dönemde hayata geçirilmesi gereken reformlara ilişkin nihai karar metnini görüştü ancak bakanlar ortak bir metin üzerinde anlaşmaya varamadı.

Devamını Oku

AB, İTHAL ETLERE İLİŞKİN KONTROLLERİNİ GELİŞTİRMEYİ PLANLIYOR

Avrupa Sayıştayı, 16 Mart 2011 tarihinde ithal etlere ilişkin veteriner kontrollerinin geliştirilmesi amacıyla bir tavsiye kararı yayımladı. Sayıştay’ın sınır kontrol noktalarında yaptığı geniş çaplı incelemenin ardından, 2004 yılında çıkarılan “hijyen paketi”ne ilişkin belirli alanlardaki hükümlerin uygulanmasına yönelik takvimin gerisinde kalındığı sonucuna varıldı.

Devamını Oku

AB ÇEVRE KONSEYİ TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİ

AB üye ülkelerinin Çevre Bakanları, 14 Mart 2011 tarihinde AB Çevre Konseyi toplantısı için AB Dönem Başkanı Macaristan’ın Çevre Bakanı liderliğinde Brüksel’de bir araya geldiler.

Devamını Oku

BANKALARA İLİŞKİN STRES TESTLERİNİN DAYANDIĞI SENARYO DETAYLARI YAYIMLANDI

18 Mart 2011 tarihinde, Avrupa Bankacılık Kurumu (EBA), bu yılın sonunda kullanılması planlanan bankalara ilişkin stres testlerinin detaylarını yayımladı. EBA ve Avrupa Sistemik Riskler Kurulu tarafından yapılacak testler ile Avrupa bankalarının her türlü ekonomik krize karşı ayakta kalabilme yetenekleri ölçülecek.

Devamını Oku

2012 AVRUPA AKTİF YAŞLANMA VE BİRLİKTELİK YILI RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Parlamentosu (AP) İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi, 16 Mart 2011 tarihinde, AP Üyesi Martin Kastler tarafından hazırlanan 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Birliktelik Yılı’na ilişkin raporu 44 oy ile kabul etti.

Devamını Oku