İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 MART 2011

AVRO ALANI DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avro Alanı Devlet ve Hükümet başkanları gayriresmî toplantısı 11 Mart 2011 tarihinde yapıldı. Toplantıda Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde şekillendirilmeye çalışılan ve 4 Şubat’ta gerçekleştirilen Konsey toplantısında ortaya atılan ekonomi politikalarının koordinasyonu ve Avro Alanı’nın rekabet gücünün artırılması amacıyla oluşturulması öngörülen “Avro Paktı” için getirilen öneriler tartışıldı.

Yayınlanan sonuç bildirisinde öncelikle, Avrupa İstikrar mekanizmasının (ESM) toplam borç verme kapasitesi 500 milyar Avro olarak belirlendi. Avrupa Finansal İstikrar Fonu’ndan, bu fonun 2013’ten itibaren yerini alacak Avrupa İstikrar Mekanizması’na geçişte borç verme kapasitesi bu tutarı geçemeyecek. Üye ülkeler tarafından talep edildiği takdirde ve Avro Alanı’nın istikrarının korunması açısından kaçınılmaz görüldüğünde ESM’nin mali destek sağlaması öngörülüyor. Zirve sonuç bildirisinde, Yunanistan ve İrlanda’nın uyguladığı ekonomik istikrar programlarının olumlu karşılandığı da ifade edildi. Ayrıca, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) geçen yıl Mayıs ayında sağladığı 110 milyar Avro'yu geri ödeme süresi 7,5 yıla uzatılırken, uygulanacak faiz oranını ise yüzde 5,2'den 4,2'ye düşürüldü. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, bu kararlarla Yunanistan'ın 6 milyar kazanç sağladığını, bu durumun piyasaları olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. İrlanda’nın borçlarına karşı uygulanan faiz oranında ise bir düşüş öngörülmedi.

Sonuç bildirisinde, AB’nin rekabet gücünün artırılması için ekonomi politikalarının daha güçlü bir şekilde koordinasyonu için dört temel ilke açıklandı. Bu kapsamda, mevcut ekonomik yönetişim güçlendirilirken bir yandan da seçilmiş politika alanlarında ortak hedefler belirlenecek. Her yıl, somut ulusal taahhütler üstlenilecek. Uygulama her yıl devlet ve hükümet başkanları tarafından izlenecek. Son olarak, Avro Paktı Tek Pazar’ın bütünlüğünü gözetecek ve süreç antlaşmalara bağlı kalınarak yürütülecek.

Bunun yanında, paktın hedefleri de şu dört temel hedef etrafında şekillendiriliyor;

-Rekabet gücünün artırılması kapsamında ücretlendirme mekanizmalarının düzenlenmesi,  endeks çalışmaları, kamu ve özel sektör ücretlerinin ayarlanması;

-İstihdama ilişkin olarak, güvenceli esneklik ve hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi, işgücü üzerindeki vergi oranlarının azaltılması;

-Kamu finansmanında emeklilik yaşının yaşam süresi beklentisine göre düzenlenmesi, erken emekliliğin sınırlandırılması;

-Finansal istikrarın güçlendirilmesi kapsamında bankacılıkta düzenli olarak stres testlerinin yürütülmesi, özel sektör borçlarının da sıkı bir şekilde takip edilmesi, vergilendirmede işbirliği halinde ulusal vergilendirme matrahlarının uyumlaştırılması.   

Toplantının sonuçları 24-25 Mart 2011’de yapılacak, Avro Alanı’nda yaşanan sorunlara karşı alınacak önlemler paketine son şeklinin verileceği Konsey Zirvesinde görüşülecek.