İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 MART 2011

25’İNCİ ASYA PASİFİK TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONFEDEREASYONU KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25’inci Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı TOBB ev sahipliğinde ve CACCI işbirliğinde, 6-8 Mart 2011 tarihleri arasına İstanbul’da gerçekleşti. Konferans için bir araya gelen CACCI üyeleri, Asya Pasifik ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl daha fazla geliştirilebileceği konusunu ele aldılar. Bu kapsamda ayrıca, “Asya İş Dünyası: Dünyanın Ekonomik Dengesi Kayarken Önceliklerin Yeniden Belirlenmesi” başlıklı bir konferans düzenlendi.

TOBB Başkanı ve Eurochambers Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve CACCI Başkanı Büyükelçi Benedicto V. Yujuico tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından konferansın Özel Onur Konuğu olan T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bir konuşma gerçekleştirdi. Gül konuşmasında, küresel ekonomik krizin ardından, ABD ve AB’nin ekonomilerindeki durgunluk nedeniyle güç dengelerinin Asya’ya kaydığını belirtti. Gül, ekonomik kalkınmanın ve büyümenin ancak siyasi istikrar sayesinde gerçekleşebileceğini vurguladı. Bu bağlamda, Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerin dünya ekonomisinin lokomotifleri arasında yer aldığına, ancak aynı kıtada olup da bu süreçten uzak kalan ülkelerin siyasi istikrarı sağlamayan ülkeler olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Gül, ekonomik büyümenin ön koşullarının hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve siyası istikrar olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasında Gül ayrıca, Türkiye’nin ekonomisinin dinamiklerinden bahsederek, Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un stratejik konumuna dikkat çekti.

Konferansın ilk panelinde, kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yenilebilir enerji kullanımının artırılması, daha iyi atık yönetiminin geliştirilmesi, KOBİ’lerin daha fazla bilinçlendirilmesi ve daha etkin teknolojilerin kullanılması için gerekli olan mali desteğin sağlanması için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği üzerinde duruldu.

İkinci paneldeki konuşmalarda ise, bölgesel entegrasyonun daha fazla sağlanması için Asya’da altyapının geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, geliştirilecek stratejilerin ulusaldan ziyade bölgesel boyutun dikkate alınarak hazırlanmasının önemi vurgulandı.

Üçüncü panelde,  hizmet sektörünün Asya’da sınırlı bir şekilde geliştiğine ve bu alandaki rekabetin düşük olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle, en önemli önceliğin hizmet sektörünün serbestleştirilmesi olduğu ifade edildi.

Konferansın son panelinde de, Asya’daki politika yapıcıları ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılması gerekliliği belirtildi. Sadece siyasi istikrarın sağlanmasının değil, aynı zamanda sosyal istikrarın da sağlanmasının önem teşkil ettiği vurgulandı.