İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 MART 2011

BULGARİSTAN`IN SINIR GÜVENLİĞİ HAZIRLIKLARI TAMAM

8 Mart 2011 tarihinde Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Schengen Alanı’na katılımda teknik kriterlerden birini oluşturan sınır güvenliği konusunda eksiklerin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, Bulgaristan’ın “mükemmel” bir entegre sınır yönetimi sistemi oluşturduğu vurgulanırken, sistemin Bulgaristan’ın deniz sınırında bütünüyle işlerlik kazandığı, yıl sonunda ise Türkiye sınırına uygulanacağı belirtildi.

Diğer taraftan, Avrupa Birliği tarafından görevlendirilen bir grup uzman, 14-21 Mart tarihlerinde Bulgaristan’da yerinde incelemelerde bulunarak, Schengen Alanı’na katılım hususundaki tüm kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını tespit edecek. Bu verilere dayanarak, Macaristan Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir değerlendirme doğrultusunda, 6 aylık dönem başkanlığı sona ermeden Schengen üye ülkelerine yeni bir katılım takvimi sunulması planlanıyor. Hatırlanacağı gibi, Bulgaristan ve Romanya’nın ilk olarak Mart 2011’de Schengen Alanı’na katılmaları öngörülmüş, ancak daha sonra bu tarihin ertelenmesi kararlaştırılmıştı. 24 Şubat 2011 tarihli Adalet ve İçişleri Konsey toplantısında alınan karara ilişkin gerekçelerden birisi de Bulgaristan’ın sınır güvenliği alanındaki eksiklikleriydi. Fransa ve Almanya gibi bazı üye ülkeler ise siyasi kriterleri öne sürerek katılımın ertelenmesini talep etmişlerdi. Fransa ve Almanya’nın yanı sıra Hollanda ve Finlandiya, başta yolsuzlukla mücadele ve yasal reformlar olmak üzere, Bulgaristan ve Romanya’da ilerlemenin kaydedildiği diğer alanları yakından izlemeye devam ediyor.