İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 MART 2011

AVRUPA KOMİSYONU`NUN SCHENGEN SINIR KODU DEĞİŞİKLİĞİ

10 Mart 2011 tarihinde, Avrupa Komisyonu, sınır geçişlerinde daha etkili kuralların benimsenmesi, AB iç ve dış sınırlarında kişilerin serbest dolaşımının kontrollü bir şekilde hızlandırılması yönünde bir dizi değişiklik önerdi. Söz konusu değişikliklerin, Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe giren Schengen Sınır Kodu’nu tadil etmesi bekleniyor.  Komisyon, yeni kurallar ile AB ve üçüncü ülkeler arasında daha iyi işbirliğin sağlanmasını, bürokrasinin azaltılmasını, seyahat eden kişiler ve sınır askerlerine yönelik daha fazla yasal kesinlik kazandırılmasını ve sınır askerlerinin daha iyi eğitilmelerini amaçlıyor.

Bu çerçevede, Üye Devletler ile Birliğe komşu üçüncü ülkeler arasında, kara sınırlarındaki işbirliğini güçlendirmek üzere, ortak sınır kontrollerindeki ikili anlaşmalara yönelik bir yasal çerçeve sunulması planlanıyor. Kontrollerin hızlandırılması için de vizesiz seyahat eden kişiler için ayrı şeritler oluşturulması, AB içinde dolaşan kargo gemileri, uluslararası sefer yapan tren mürettebatı ve denizaşırı işçiler üzerindeki idari yükün azaltılması amaçlanıyor. Yasal kesinliği artırmak üzere, üçüncü ülke vatandaşlarının giriş koşullarına ilişkin kuralların netleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, 6 aylık sürede 3 ayı aşmayan kalışların hesaplanma yöntemi ile vizesiz seyahat edenlerin seyahat belgelerinde geçerlilik sürelerinin belirlenmesine ilişkin net kuralların oluşturulması hedefleniyor. Buna ek olarak, sınır askerlerinin hassas kişileri (refakatsiz çocuklar ve insan ticareti mağdurları gibi) daha etkili bir şekilde tespit etmelerini sağlamaya yönelik özel eğitim almaları öngörülüyor. Bundan sonraki aşamada, Komisyon tarafından önerilen değişiklikler, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na sunulacak.