İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 MART 2011

AVRUPA KOMİSYONU`NUN TİCARET VE YATIRIMLARINA İLİŞKİN RAPORU

Avrupa Komisyonu, 20 Mart 2011 tarihinde, AB’nin en önemli stratejik ve ekonomik ortaklarından olan Çin, Hindistan, ABD, Rusya, Japonya ve Arjantin ile Brezilya’nın pazarlarında, ticaret ve yatırımların önündeki engelleri ele alan bir rapor yayımladı.  2009 yılında, AB’nin mal ve hizmet ticaretinin yüzde 45’i ve doğrudan yabancı yatırımının yüzde 41’i bu ülkelerle geçekleşti.

Rapora göre, her ne kadar 2005–2010 yılları arasında, AB’nin Çin’e yönelik ihracatında yüzde 121’lik bir artış olmuş olsa da AB, Çin pazarına girişinde engeller ile karşılaşmaya devam ediyor. Bu engellerin de AB’nin Çin’e yönelik ihracat potansiyelini sınırladığı gözleniyor. Bu engeller arasında hammaddelere uygulanan ihracat vergileri ve kotalar ilk sırada yer alıyor. Rapora göre, kamu alımları ve fikri mülkiyet alanlarında Çin şirketlerini destekleyen uygulamaların bulunması da AB şirketleri için büyük bir dezavantaj teşkil ediyor. Raporda, Çin’e yönelik yatırımların ise, ülkedeki şeffaflık ve öngörülebilirlik eksikliği yüzünde olumsuz yönde etkilendiği ifade ediliyor.

Söz konusu raporda, Hindistan’ın yüksek tarifelerinin yanı sıra, başta miktar kısıtlamaları, külfetli ithal lisansı ve gümrük işlemleri olmak üzere çok sayıda tarife dışı engel uygulandığına dikkat çekiliyor.  Son zamanlarda, yeni bir endişe konusu olarak rapor,  pamuk üretiminde dünya ikincisi olan Hindistan’ın pamuk ihracatına getirdiği kısıtlamalardan bahsediyor. Bu kısıtlamaların özellikle, fiyatların artmasına neden olduğu belirtiliyor.

Rapora göre, AB’nin Japonya’ya yönelik ihracat payı 2005–2009 yılları arasında düşüş gösterdi. İki taraf arasında ticari ilişkilerin gelişmesini zorlaştıran en önemli etken ise, raporda Japonya’nın kamu alımları pazarını yabancı alıcılara yeterince açmaması olarak ifade ediliyor. Raporda vurgulanan bir başka önemli ticari engel ise Japonya’nın uluslararası standartları yeterince tanımaması ve onay süreçlerini uzun tutması nedeniyle AB’nin Japonya pazarında yeni tıbbi cihaz tanıtımı yapmak konusunda zorlanması olarak ifade ediliyor.  

Raporda, küresel mali krizin ortaya çıkmasıyla Rusya’nın getirdiği yeni ticari kısıtlama önlemlerinin AB ile olan ticari ilişkilere zarar verdiği belirtiliyor. Rusya pazarının girişinde gümrük işlemlerinin maliyetli ve külfetli olması özellikle, küçük AB işletmeleri için büyük bir engel teşkil ediyor. Ayrıca raporda, Rusya’da korsan ve sahte mal üretim ve satışının yaygın olması, fikri mülkiyet haklarının yeterince korunmadığının bir göstergesi olarak belirtiliyor. Rusya’nın getirdiği ticari kısıtlamalar arasında, halk ve bitki sağlığına yönelik alınan önlemlerin uluslararası standartlara uygun olmaması ve Rusya’nın yatırım politikasında yerel sanayicileri koruması da yer alıyor.

ABD, AB’nin en önemli ticari ortağı olmasına rağmen raporda, ABD’nin kamu alımları pazarının AB’den alıcılara yeterince açık olmadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, ABD’de bir limana gidecek olan deniz konteynerlerinin tümünün kontrol edilmesini öngören ABD yasası da AB’nin ihracatlarını olumsuz yönde etkiliyor.  Diğer bir yandan, Arjantin ve Brezilya’nın deniz taşımacılığına getirdikleri kısıtlamalar da, AB için endişe kaynağı teşkil ediyor. Raporda, AB nakliye şirketlerinin bu ülkelerle uluslararası ticaret yapmakta zorlandığı ifade edildi.

Rapora aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147629.pdf