İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 MART 2011

AVRUPA KOMİSYONU’NUN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ RAPORUNA ONAY

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesi’nde 8 Mart tarihinde kabul edilen “AB Tarımı ve Uluslararası Ticaret” başlıklı rapor, Komisyon’un uluslararası ticaret anlaşmaları müzakerelerinde AB tarımına zarar verecek tavizlerde bulunmaması gerektiğini belirtti. AP içerisindeki en büyük siyasi grup olan EPP’nin (European People’s Party) Yunan üyesi Georgios Papastamkos’un hazırladığı ve AP üyelerinin kabul ettiği rapor aynı zamanda, Mercosur ile tekrar başlatılan ticaret müzakereleri öncesi bir uyarı niteliği taşırken, Fas ile yapılan anlaşmayı da eleştiriyor.

Parlamento’nun raporda Komisyon’a yaptığı uyarıların temel dayanak noktası, üçüncü ülkelerden uluslararası ticaret bağlamında hizmetler ve sanayi sektörlerine giriş için alınan tavizlere karşılık, bu üçüncü ülkelere AB tarım piyasasına giriş için tavizler veriliyor olması. Rapor, Komisyon’a bu nedenle “tarım sektörünün çıkarlarını hizmetler ve sanayi sektörlerinin çıkarlarının ardına koymayın” çağrısında bulunuyor. Parlamento üyeleri aynı zamanda, bundan sonraki süreçte, AB tarım piyasalarının tarım ürünleri ithaline daha fazla açılması yönünde yapılacak düzenlemelerde, çiftçilerin zararlarının da karşılanmasına yönelik önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Henüz tamamlanamayan ve yakın dönemde de tamamlanması mümkün gözükmeyen Doha Kalkınma Turu’nda (DKT) AB’nin aldığı pozisyon da rapor tarafından eleştirilen bir başka nokta. AP, AB’nin DKT içerisindeki tarım müzakerelerinde aşırı cömert taviz teklifleriyle masaya oturduğunu ancak, AB’nin yaptığı bu cömert tekliflere gelişmekte olan ülkeler tarafından yeterli karşılık verilmediğini belirtti. Bunun bir sonucu olarak AP, Komisyon’un, 2013 sonrası Ortak Tarım Politikası’nın evrileceği yön belli olmadan müzakerelerde sunduğu tarım tavizlerini daha ileriye taşımamasını beklediğini vurguladı. 

Fas ile yapılan ticaret anlaşması ve Mercosur ile sürdürülen ticaret müzakereleri ile ilgili yorumların da yer aldığı raporda, AP üyeleri Komisyon’u bu iki konu ile ilgili sert bir şekilde eleştirdi. Fas ile yapılan ticaret anlaşmasının ardından AB pazarının neredeyse tamamen Fas’tan ihraç edilen tarım ürünlerine açıldığını ancak, Avrupa’dan ihraç edilen ürünlerin önemli bir kısmında hala kota engellerinin bulunduğunu belirten AP üyeleri, AB tarım ürünleri ihracatına yönelik engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapılmasını tavsiye etti. Bununla birlikte, Mercosur ile yapılan müzakerelerin, kamuoyuna müzakerelerle ilgili kapsamlı bir etki analizi sunulmadan, tekrar başlatılması AP üyeleri tarafından kabul edilmez olarak değerlendirildi. Rapor, Komisyon’a Mercosur ile yapılan müzakerelerin DKT müzakereleri tamamlanmadan sonuçlandırılmaması çağrısında bulundu.